Investor

Dumpet eller bestået? Her er pensionsselskabernes grønne karakterbøger

Flere pensionsselskaber får dumpekarakter af WWF Verdensnaturfonden i en undersøgelse om miljøvenlige investeringer.

Ingen pensionsselskaber er endnu i mål, når det gælder klima, lyder det fra WWF Verdensnaturfonden. Foto: Julian Stratenschulte/picture-alliance/dpa/AP Images

De største danske pensionsselskaber har fået større fokus på miljøet. Men der er stadig et godt stykke vej, før alle er i mål. Sådan lyder det fra WWF Verdensnaturfonden, der har lavet en ny undersøgelse af de største danske pensionsselskabers indsats på klimaområdet.

Den første undersøgelse på området fra WWF Verdensnaturfonden blev lavet i 2013, og siden dengang har organisationen noteret sig, at der er blevet rykket på området.

»Pensionsselskaberne begynder at se vigtigheden i det, og det er positivt, at flere selskaber nu refererer til Paris-aftalen. Dels er der en finansiel risiko forbundet med ikke at have fokus på det, og dels er der nogle nye grønne muligheder,« siger Hanne Jersild, der er seniorrådgiver i WWF Verdensnaturfonden.

Paris-aftalen
Paris-aftalen, som blev indgået på FN's klimakonference COP21 i Paris, indeholder en målsætning om en maksimal temperaturstigning på 2 grader frem mod 2100.

Det er dog langt fra ensbetydende med, at pensionsselskaberne overordnet er dukse på området. Ingen selskaber scorer således topkarakteren 12 i undersøgelsen. Og flere selskaber får en dumpekarakter af WWF Naturfonden.

»Ingen er i mål, og det er vigtigt, at selskaberne får skabt strukturer, så deres politik bliver bredt ud i hele organisationen,« siger Hanne Jersild.

Førstepladsen i undersøgelsen bliver indtaget af PKA. Pensionskassen, der bl.a. har sygeplejersker og socialpædagoger som medlemmer, har scoret ni af 12 mulige point.

»Vi er meget tilfredse med anerkendelsen af vores strategi. Det understreger, at kombinationen med at investere grønt, ekskludere de værste CO2-syndere og samtidig forsøge at påvirke selskaber i en mere klimavenlig retning giver rigtig god mening – både ud fra en klimamæssig og økonomisk betragtning,« udtaler Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA.

Værre ser det ud for den finansielle mastodont Danske Bank, der med sit pensionsselskab Danica Pension indtager en placering i bunden. Danica Pension har kun fået tre af 12 mulige point.

»Vi ser på WFF-rapporten med stor seriøsitet, da den bidrager til at give os omverdenens perspektiv på det, vi gør godt og mindre godt. Rangeringen i årets rapport er vi selvfølgelig ikke tilfredse med. Det kan og skal vi kunne gøre bedre. Danske Bank ønsker at spille en rolle i omstillingen af en CO2-begrænset økonomi,« siger Ulrika Hasselgren, chef for ansvarlige investeringer i Danske Bank, der bl.a. peger på, at Danske Bank de seneste måneder bl.a. har indført restriktioner i forhold til investeringer i kul og tjæresand.

Bundplaceringen bliver besat af Topdanmark. Her har man valgt ikke at deltage i undersøgelsen. Derfor er pointgivningen baseret på de oplysninger, WWF Naturfonden har kunnet finde på Topdanmarks hjemmeside.

Og de oplysninger, som WWF Naturfonden har kunnet finde, har ikke imponeret organisationen. Topdanmark har derfor scoret nul point, og er dermed gået tilbage i forhold til sidste år, hvor selskabet formåede at score et point.

Ét af de områder, som tæller ned, er, at Topdanmark ikke har en offentlig tilgængelig eksklusionsliste, hvor man kan se, hvilke selskaber, der ikke investeres i.

Fra Topdanmark lyder det, at man ikke har brug for en offentlig tilgængelig eksklusionsliste, da man foretager alle investeringer in house. Det vil sige, at man ikke har en ekstern kapitalforvalter til at investere dele eller hele formue for sig. I det hele taget mener man ikke, at undersøgelsen giver et retvisende billede.

»Vi mener, at vi forvalter ansvarligt. Undersøgelsen er baseret på nogle uforpligtende mål, og den fortæller ikke noget om, de investeringer, man foretager, er beskidte eller ej, og den fortæller heller ikke noget om, hvor stor et fodaftryk, de har,« siger Jens Langergaard, der er kommunikationschef i Topdanmark.

Læs også
Top job