Investor

Ekstrem urbaniseringen er forbi

Det meget lave renteniveau siden 2009 har gjort mange unge familier en smule blinde for, hvor dyrt det faktisk er at købe en bolig i København.

De sidste ti år har vi set en meget voldsom bevægelse fra land til by i Danmark, og det har især været København, der er vokset, selv om der også i hver enkelt landsdel og kommune er sket en vandring fra mindre til større byer. I det, som Danmarks Statistik kalder ’Byen København’ – kommunerne København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør – er befolkningen vokset 17,9 procent over de sidste ti år, mod en vækst på 3,8 procent i resten af landet.

Urbaniseringen er endnu mere dramatisk end det, hvis man fokuserer på befolkningen i den såkaldt arbejdsdygtige alder, 18-64 (selv om det bestemt er muligt at arbejde både før og efter det). Den befolkningsgruppe er vokset 17 procent i Byen København. I resten af landet er den vokset 0,4 procent.

I samme periode er en meget stor del af den økonomiske vækst også foregået i København. De regionale BNP-tal går ind til videre kun frem til 2016, men på det tidspunkt var BNP for Byen København 16,6 procent højere end i 2007. For hele landet var tallet fire procent. Høj vækst i arbejdsstyrken har skabt grundlag for høj vækst i produktionen, og høj vækst i hovedstadens virksomheder og offentlige arbejdspladser har tiltrukket endnu flere mennesker.

Frem til 1992 var det år for år en faldende del af arbejdsstyrken, der boede i København. Siden da har det været omvendt, så urbaniseringen er altså ikke noget helt nyt fænomen. Men de sidste ti år er det gået over dobbelt så hurtigt som de forudgående 15.

Renten er stadig lav, men der er grund til at tro, at den stiger inden for de nærmeste år.

Las Olsen, cheføkonom Danske Bank

Men nu er der ved at ske noget nyt. Siden 2015 har der faktisk ikke været vækst i antallet af beskæftigede i Hovedstadsregionen. I stedet er fremgangen sket i alle landets andre regioner, bortset fra Nordjylland. Tilflytningen til København fra andre steder i Danmark er også stoppet. København vokser stadig, men nu takket være flere fødsler, færre dødsfald og indvandring fra udlandet.

Hvad foregår der? Efter min mening har det meget lave renteniveau siden 2009 gjort førstegangskøberne en smule blinde for, hvor dyrt det faktisk er at købe en bolig i København, og det er en af grundene til, at det er gået så stærkt i de år. Men nu er det blevet så dyrt, at det er svært at komme til, og strammere låneregler trækker samme vej. Renten er stadig lav, men der er grund til at tro, at den stiger inden for de nærmeste år.

Det betyder, at vi heldigvis nu har en mere afbalanceret økonomisk udvikling i Danmark. Så vidt jeg kan se, er det stadig meget moderne at bo i København, men jeg tror ikke, at den ekstreme udvikling fra de sidste ti år gentager sig. Formentlig vender vi tilbage til en mere stille og rolig urbanisering som i 1990’erne. Ind til det en dag vender igen, og strømmen går den anden vej.

Læs også
Top job