Investor

Danskerne har aldrig før investeret så mange penge som nu

Værdien af danskernes beholdninger af værdipapirer er mere end fordoblet siden 2002.

Størstedelen af de danske aktier bliver handlet på fondsbørsen i København.

Danskerne har på papiret aldrig været mere velhavende, end de er netop nu. I hvert fald ikke hvis man udelukkende ser på værdien af privates beholdning af danske værdipapirer, viser nye tal fra Nationalbanken.

Ved udgangen af august nåede værdien af privates investeringer i danske værdipapirer op på 934 mia. kr. Det svarer til ca. 162.000 kr. pr. dansker, og det er samtidig det højeste niveau nogensinde.

I 2002 var værdien af de privates beholdning af danske værdipapirer på 422 mia. kr., så dermed er værdien mere end fordoblet de seneste 15 år.

Ser man på, hvor meget de forskellige typer af værdipapirer fylder i danskernes porteføljer, er der en klar førsteplads. Den bliver indtaget af investeringsforeningsbeviser. Værdien er således gået fra 149 mia. kr. til 510 mia. kr.

»Husholdningerne har især købt investeringsforeningsbeviser, som ved udgangen af august udgjorde 55 pct. af deres samlede portefølje af danske værdipapirer. Investeringsforeningerne tilbyder en bred vifte af risikoprofiler og dermed adgang til at sprede risikoen,« skriver Nationalbanken.

Værdien af de privates danske aktiebeholdninger er i samme periode steget fra 85 mia. kr. til 368 mia. kr.

»Det hænger især sammen med de senere års store kursgevinster, hvor bl.a. mange danske selskaber har tilbagekøbt egne aktier. Aktietilbagekøb svarer økonomisk set til udbyttebetalinger og giver samtidig aktionærerne en kursgevinst på deres aktiebeholdning,« skriver Nationalbanken.

Omvendt er det værdien af de privates direkte investeringer i obligationer faldet fra 187 mia. kr. til 57 mia. kr.

Læs også
Top job