Karriere

Romerske tænkere bliver relevante for nutidens ledere i ny bog

Let læst bog giver nyt liv til gamle idéer.

Professor Svend Brinkmann har i sine populære bøger ”Stå fast”, ”Ståsteder” og ”Gå glip” trukket på de gamle tænkere og omsat deres ideer til den nye verden. Brinkmann er løbende vendt tilbage til den romerske stoicisme og har fremhævet deres klarsindede tanker om at stå fast, som især Marcus Aurelius, Epiktet og Seneca har nedfældet.

Derfor er det meget velkomment, at Akademisk Forlag har opfordret professor Troels Engberg-Pedersen fra Københavns Universitet til at skrive bogen ”Stoicisme og ledelse”. Her får læseren på kun 94 sider en pixiudgave af de to nordamerikanske ledelsestænkere Henry Mintzberg og Joseph Raelins tanker, som bliver sat i relation til stoicismen samt til moderne ledere og medarbejderes udfordringer om at bedrive god ledelse...

Læs også