Karriere

Frygt for brain drain: Et flertal af offentlige chefer overvejer at skifte job

Forsker kalder det alarmerende, at 62 pct. af offentlige chefer finder det sandsynligt, at de skifter job inden for to år.

Et flertal af offentlige ledere overvejer at skifte job. Karin Momme har efter flere år som leder i det offentlige taget springet til den private sektor. Foto: Stine Bidstrup.

Flertallet af offentlige chefer pønser på et jobskifte.

Det viser helt nye tal fra Djøf, som overrasker i fagforbundet og bekymrer ekspert.

En undersøgelse blandt 845 offentlige chefer, som er organiseret i Djøf, viser, at 62 pct. mener, at det er sandsynligt, at de vil finde et andet job inden for to år.

Det er ikke skidt, at der er en vis lederomsætning, men vi er bekymrede, hvis den bliver for stor.

Caroline Howard Grøn, lektor

Hanne Fugl Eskjær, formand for Offentlige Chefer i Djøf, kalder tallene for et wake up call.

»Undersøgelsen viser tydeligt, at der er behov for at tale den offentlige sektor op. Hvis hele 62 pct. rent faktisk gør alvor af at skifte job, og de skifter til et uden for den offentlige sektor, så er der jo tale om et decideret brain drain, og det kan ingen være interesseret i,« siger Hanne Fugl Eskjær, der også er ambassadør i Canada.

Mest i øjnefaldende er trangen til at skifte job blandt lederne under 45 år. Af dem svarer 80 pct., at de finder det sandsynligt, at de skifter job inden for de næste par år.

»Det handler både om karrierekultur, men uden tvivl også om, hvilke vilkår man har som leder i det offentlige,« siger Caroline Howard Grøn, der er lektor, ph.d. fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

Tallene antyder en kommende og alarmerende høj grad af udskiftning blandt de offentlige ledere, mener hun.

»Det er ikke skidt, at der er en vis lederomsætning, men vi er bekymrede, hvis den bliver for stor. Det har simpelthen høje omkostninger både økonomisk og ledelsesmæssigt, når viden går tabt,« siger Caroline Howard Grøn.

Undersøgelsen fra Djøf
  • Fagforbundet har lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt 845 offentlige chefer.
  • Undersøgelsen viser, at 62 pct. mener, at det er sandsynligt, at de vil finde et andet job inden for to år.
  • Det er ledere på flere forskellige niveauer, der har svaret i undersøgelsen. Omkring halvdelen af toplederne, som tæller både departementschefer, kommunaldirektører, styrelseschefer og forvaltningschefer, svarer, at de ønsker at skifte job.
  • 80 pct. af lederne under 45 år overvejer at skifte job.
  • 42 pct. af tiden går med ledelse af medarbejdere – selvom medarbejderledelse kun vægter 25 pct., når det kommer til at fremme egen karriere.
  • Jo mindre cheferne oplever deres ledelsesmæssige råderum, jo større sandsynlighed er der for, at de overvejer jobskifte.
  • 87 pct. mener, at det i mindre grad eller slet ikke er sandsynligt, at de bliver afskediget inden for de næste to år.

Hun peger på, at man fra Ledelseskommissionen nedsat af den tidligere regering ved, at omkring en tredjedel af lederne i det offentlige har været det i mindre end to år. I staten har 44 pct. af lederne haft deres nuværende job i mindre end to år.

Djøfs undersøgelse viser, at ledere, der oplever et lille råderum, også er mere interesserede i at skifte job. Det genkender en af dem, der har taget springet til det private efter 17 år som leder i det offentlige.

»Det er blevet mere slidsomt, fordi man som leder i det offentlige tydeligt mærker, at f.eks. den politiske mistillid og behovet for kontrol stiger,« siger Hjalte Aaberg, der var regionsdirektør i Region Hovedstaden frem til udgangen af 2018 og i dag er selvstændig.

BRANCHENYT
Læs også