Karriere

Næsten ingen rykker mellem den private og den offentlige sektor

Stats- og privatansatte skifter sjældent sektor. Det kan fordyre samarbejder mellem offentlige og private virksomheder og koste de private muligheder for at påvirke rammevilkår, vurderer eksperter.

Lars Hagerup er i sin chefstilling i det offentlige motiveret af bl.a. stor kompleksitet og de deraf følgende udfordringer. Foto: Mads Frost

Selv om næsten hver femte dansker hvert år finder et nyt arbejde, sker meget få af jobskifterne mellem den offentlige og den private sektor. Antallet af lønmodtagere, som årligt rykker på tværs af de to sektorer, ligger således under 2 pct.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som fagforeningen Djøf har analyseret.

Den lave sektormobilitet begrænser kendskab, respekt og tillid til hinanden på tværs af offentlige og private virksomheder, advarer professor ved Statskundskab ved Aarhus Universitet Lotte Bøgh Andersen.

Mangler de tre forhold, kan det give større omkostninger, når private virksomheder arbejder sammen med det offentlige, påpeger hun og henviser i den forbindelse til en undersøgelse foretaget ved Roskilde Universitet i 2018. Den viser, at omkostningerne i visse brancher øges ved, at en privat virksomhed løser en opgave for det offentlige. Det gælder bl.a. for rådgivnings- og byggefirmaer.

»Manglende kendskab og respekt mellem offentlige og private organisationer, der har potentialet for at samarbejde, kan give dårligere opgaveløsning, fordi parterne ikke erkender hinandens stærke sider og derfor ikke i optimal grad trækker på hinanden i opgaveløsningen, hvor det er relevant,« siger Lotte Bøgh Andersen, som forsker i bl.a. ledelse og motivation.

Den lave andel af ansatte, der skifter sektor, kan også svække private virksomheders muligheder for at opnå indflydelse på egne vilkår, vurderer formand for de offentligt ansatte i Djøf Hanne Fugl Eskjær.

»Lovgivningen har stor betydning for virksomhederne. Bringer man ikke viden om lovgivningsapparatet eller kommunale myndigheder over til det private, misser virksomhederne muligheder for at påvirke regler og praksis. Det kan give dårligere rammevilkår,« advarer Hanne Fugl Eskjær.

Hun vurderer, at færre nye tanker og måder at løse opgaver på er en anden negativ konsekvens af den lave grad af mobilitet.

Gode råd til at skifte sektor

Ifølge Djøf overvejer mange af fagforeningens medlemmer i lederstillinger at skifte mellem sektorerne, men tør ikke tage springet.
Her er fem råd, der kan få et skifte til at blive til mere end blot en overvejelse:

  1. Betragt din faglighed - ledelse - som noget universelt. Du skal motivere, træffe beslutninger, have blik for resultaterne, kommunikere strategisk og prioritere. For den sektormobile leder er det mindre vigtigt, hvilken type virksomhed ledelsen foregår i.
  2. Oversæt og fortæl, hvordan dine ledelsesmæssige styrker kan (gen)bruges i en anden kontekst. Hvilke andre ord skal du bruge, som matcher dit nye forretningsområde/ressortområde? Hvordan skal dit fokus og mindset justeres for at være ”gangbar valuta” i din nye kontekst, for at du kan vise dit lederværd med politisk tæft/aktionærfokus?
  3. Vær nysgerrig på dem, der har taget springet før dig. Kender du nogen, der har gjort det, så hør på dem. Hvad er deres erfaringer? Hvad har de gjort for få succes med springet?
  4. Demontér myterne: »Det offentlige er bureaukratisk, tungt og ineffektivt«. »I det private handler det kun om bundlinje og salg, og work life balance er en by i Rusland.« Myterne holder ikke, når først du får undersøgt detaljerne i det konkrete. Er du nysgerrig og overvejer springet, så tal f.eks. med personer i dit netværk, der rent faktisk har taget springet og få demonteret myterne.
  5. Kend din markedsværdi og gå pragmatisk til værks. Vær derfor afklaret med, hvordan din løn- og vilkårspakke skal være det nye sted. Vær nysgerrig på og tag ansvar for, hvordan I bedst muligt matcher hinanden.

Kilde: Frederik Iuel, chefkonsulent i Djøfs afdeling for rådgivning om karriereudvikling

Især ledere er træge til at skifte sektor. Fra 2017 til 2018 – det seneste år med tilgængelige tal fra Danmarks Statistik – gik kun 1,1 pct. af lederne fra enten den ene til den anden sektor. Det svarer til ca. 1.200 personer i alt. I samme periode rykkede godt 32.000 ansatte (2 pct.) uden ledelsesansvar på tværs af sektorerne.

Lars Hagerup, chef for klinisk it på Odense Universitetshospital, har skiftet mellem den offentlige og private sektor fire gange i sin karriere. Han ser sine sektorspring som et stort plus for sin ledergerning.

»Man får en indsigt i, hvordan kunder, leverandører og rådgivere tænker. Derfor ved jeg bedre, hvad jeg skal spørge om i et samarbejde med leverandører. Jeg ser det som en fordel at kende begge tilgange,« siger Lars Hagerup.

Læs også