Karriere

Tusindvis af ledere skriver under på nej til sexchikane

Fagorganistaionen Lederne har fået opbakning fra en lang række navne i en kampagne mod sexistisk adfærd på arbejdspladsen.

Bodil Nordestgaard Ismiris er adm. direktør i Ledernes Hovedorganisation.

Flere end 3200 ledere har skrevet under på et brev om nultolerance over for seksuelle krænkelser og sexistisk adfærd.

Det oplyser Lederne, der står bag både brevet og en kampagne mod sexisme og seksuelle krænkelser.

Her er budskabet, at det netop er ledere, der skal gå forrest i kampen mod sexchikane, fortæller adm. direktør i Lederne, Bodil Nordestgaard Ismiris.

»Har man ansvaret for at lede, har man også en forpligtelse til at gå foran og sætte et godt eksempel,« siger hun.

Sexisme på danske arbejdspladser
  • I 2018 svarede 3,6 pct. af danske beskæftigede, at de havde været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år.
  • Heraf svarede halvdelen, at de havde været udsat for seksuel chikane fra borgere/kunder, som de kom i kontakt med gennem deres arbejde.
  • 38 pct. svarede, at den seksuel chikane kom fra en kollega, og 15 pct. fra en leder.
  • Blandt kvinder i aldersgruppen 18-34 år findes en særlig stor andel, der har været udsat for seksuel chikane.
Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø; Arbejdsmiljø og Helbred 2018 og Lederne

»Vi har hørt fra kvinder, at sexisme og sexchikane finder sted. Det er uacceptabelt og ikke kun noget, der sker i mediebranchen. Deres historier, skal ikke ende som ubekvemme sandheder, der bliver fejet ind under gulvtæppet.«

Debatten om sexisme på arbejdspladsen er netop begyndt i mediebranchen, efter tv-vært Sofie Linde dedikerede en tale til Zulu Comedy Awards til at fortælle om hendes møde med sexistisk adfærd i hendes karriere.

Men siden har bølgen også bredt sig til den politiske verden og andre brancher.

Mandag kunne Finans berette, at mindst 13 virksomheder i den danske børselite har haft sager om sexchikane de seneste fem år.

Ledernes kampagne mod sexchikane får opbakning fra flere kendte erhvervsprofiler, blandt andet Anders Dons, topchef i Deloitte, Thomas Thune Andersen, formand i Ørsted, Allan Polack, topchef i PFA og André Rogachewski, topchef i Netcompany.

»Modige kvinder har bragt sexchikane frem i lyset. Nu er det på tide, at vi mandlige ledere bakker op,« lyder det fra sidstnævnte.

Og der er brug, at netop det store flertal af mandlige ledere tager affære, mener Bodil Nordestgaard Ismiris.

»Langt de fleste ved jo godt, hvad der er rigtigt og forkert, og dem der ikke ved det, skal ikke have lov til at sætte dagsordenen,« siger hun.

Jyllands-Poisten har tidligere berettet, at debatten om sexisme i mediebranchen har fået en lang række brancher til at iværksætte undersøgelser om, hvor udbredt sexisme er på de danske arbejdspladser.

Otte forbund er i gang med en medlemsundersøgelse om sexchikane eller planlægger en i nær fremtid, mens to forbund lige nu overvejer en undersøgelse.

Læs også