Karriere

Studie: Simpel ændring gør it-undervisning mere attraktiv for kvinder

Et nyt dansk studie viser, at undervisningen på it-uddannelserne kan blive mere interessant for kvinder, hvis man ændrer en smule i opgavernes tema.

It er et fagområde med en meget skæv kønsfordeling, men en ny rapport fra IT-Universitetet tyder på, at der kan hentes flere kvinder ind, hvis fokus for opgaverne ændres. Arkivfoto: Louise Herrche Serup/Ritzau Scanpix

Forestil dig, at du skal udvikle en app. Vil du vælge en, hvor du skal sammensætte mennesker, så de passer sammen i en gruppe? Eller vil du vælge en, der handler om at sammensætte reservedele, så de passer sammen i en maskine?

Hvis du er pige eller kvinde, vil du formentlig vælge den første, nemlig den, der har fokus på mennesker. Hvis du er dreng eller mand, vil du formentlig være ligeglad, og det er lidt tilfældigt, hvad du vælger.

Det konkluderer en ny forskningsartikel, som en statistiker, en teknologifilosof og to studerende har lavet sammen med Claus Brabrand, der er leder af Center for Computing Education Research (CCER) på IT-Universitetet i København og leder af forskningsprojektet. Det skriver Videnskab.dk

»Vi kommer frem til, at hvis man ændrer temaet af it-undervisningen fra noget, der handler om ting, til noget, der handler om mennesker, så appellerer det mere til kvinder. Mændene er ligeglade, om temaet er mennesker eller ting,« siger Claus Brabrand, der for nylig præsenterede forskningsartiklen på konferencen ICER 2021, til Videnskab.dk.

Studiet er udført solidt, og resultaterne er »superinteressante«. Det siger Kim Normann Andersen, professor og studieleder for IT-uddannelserne ved Copenhagen Business School, der også oplever det som en udfordring at tiltrække andre end mænd.

»Det rammer lige ned i den generelle opmærksomhed på at få øget diversiteten på it-relaterede uddannelser,« siger Kim Normann Andersen, der derfor også forestiller sig at komme til at tage resultaterne til sig.

»Det er i hvert fald et spændende input til at kunne løse noget, vi har kæmpet med i mange år,« siger han.

Læs også: Hvordan fremmer vi kønsligestilling i IT-faget?

IT-Universitetets forskningsartikel bygger på et studie, hvor 500 danske gymnasieelever skulle vælge mellem forskellige it-opgaver, der enten handlede om mennesker eller om ting.

Resultaterne viser, at:

  • Kvinder i langt højere grad end mænd foretrækker opgaver med fokus på mennesker (2,7 gange højere odds).
  • Studerende uden programmeringserfaring – både kvinder og mænd – foretrækker opgaver med fokus på mennesker (1,4 gange højere odds).
  • Hvis man ser på kvinder uden programmeringserfaring, så er den samlede effekt 3,8 gange højere odds for at vælge opgaver med fokus på mennesker sammenlignet med mænd med programmeringserfaring.

»Vi så samme mønster: Kvinder vælger i overvejende grad people-versioner. Mænd vælger halvt-halvt,« siger Claus Brabrand.

Ved at ”menneskeliggøre” programmeringsopgaver i undervisningen kan man altså nå ud til flere piger og kvinder.

Og det er et vigtigt resultat, siger Claus Brabrand.

»Jeg blev blæst bagover af, at resultaterne er så tydelige, som de er. At kvinder er så interesserede i mennesketemaerne. Men i modsætning til de gamle generelle studier viser vores forskning ikke, at mænd er mere interesserede i ting, men mere at de er ligeglade,« fortæller han.

Studiets resultater giver grund til at anbefale, at undervisere skal fokusere mere på mennesker frem for ting i deres undervisning, fordi det appellerer mere til kvinderne, og mændene alligevel er ligeglade. På den måde bliver it-faget nemlig for alle.

Artiklen er publiceret i samarbejde med videnskab.dk

Læs også
Top job