Karriere

Arbejdsidentitet under luppen

En ny bog har til formål at belyse, om vi har en arbejdsidentitet, og hvad den består af. Den giver en grundig indføring i et relevant emne. Skrivestilen stiller dog til tider unødige krav til læseren.

Billy Adamsen, tidligere politisk spindoktor, tilbyder i sin nye bog et indblik i sin og andre forskeres omfattende viden om, hvad arbejdsidentitet er. Han indleder med at understrege et skift i vores tilgang til arbejdet: Tidligere fokuserede man som medarbejder typisk på at forstå meningen med selve arbejdet, herunder dets operationelle værdi. Men nu er fokus primært på arbejdets værdi for en selv som individ.

Den personlige identitet har derved trumfet arbejdsidentiteten – det handler nu mere om os selv end om selve arbejdet. Arbejdsgivere er ligeledes individorienterede og kommunikerer ofte en forventning om, at medarbejderne skal performe og gøre en forskel. Hvad det så end vil sige. For på grund af sådanne temmelig uskarpe ord og formuleringer er det, ifølge Billy Adamsen, blevet vanskeligere for medarbejdere at forstå, hvad der forventes af dem. ..

Læs også