Karriere

Ny chefrolle vinder frem blandt landets største børsnoterede selskaber

Halvdelen af C25-selskaberne har udpeget en ny type chef, der for alvor skal sætte mangfoldighed på dagsordenen.

Margot Slattery har siden maj været global chef for diversitet og inklusion i ISS. Det er første gang, ISS har en global chef for området. Samme tendens ser man i flere af de øvrige C25-selskaber. Foto: Stine Bidstrup

En ny lederrolle vinder frem i landets største virksomheder.

I takt med at manglen på ligestilling er blevet et varmt emne på bestyrelsesmøder, og jagten på mangfoldigt talent afgørende, har en større del af de største børsnoterede selskaber udnævnt chefer inden for diversitet og inklusion (D&I).

»Det er en lederrolle, der er vokset frem over de seneste par år. Vi så den slet ikke i så høj grad for fem år siden,« siger Sara Louise Muhr, der er professor i ledelse på Copenhagen Business School (CBS).

I en rundspørge, Finans har foretaget i børseliten C25, som 23 selskabet har deltaget i, svarer 12, at de i dag har en ledende medarbejder ansat, som udelukkende beskæftiger sig med diversitet og inklusion.

I syv af virksomhederne er den person placeret i niveauet lige under koncernledelsen.

En ny chefrolle
  • 23 af 24 af landets C25-selskaber har deltaget i en rundspørge, Finans har foretaget.
  • 12 svarer, at de har en ledende medarbejder ansat, som udelukkende beskæftiger sig med diversitet og inklusion.
  • For syv af virksomhedernes vedkommende er den person placeret i niveauet lige under koncernledelsen.
  • 11 svarer, at de ikke har en ledende medarbejder ansat, som udelukkende beskæftiger sig med diversitet og inklusion. Men alle tilføjer, at de enten har specialister eller teams med fokus på området.
  • Ingen svarer, at de hverken har ansatte inden for området eller fokus på det.

Rollen er vokset ud af et pres fra både investorer og de nye generationer på arbejdsmarkedet og har fået medvind af bevægelser som Black Lives Matter og #metoo.

»Vi oplever en klar ændring i mange topledelser, når det handler om diversitetsproblematikken. Nu ser de det som en reel udfordring, der betyder noget for forretningen. Det betyder, at der bliver lyttet, sat penge af og handling bag ordene, hvilket ikke altid var tilfældet før,« siger Sara Louise Muhr.

Tine Arentsen Villumsen, adm. direktør og stifter af Danish Diversity Council, som rådgiver flere af landets største virksomheder om diversitet og inklusion, ser samme tendens.

»Det giver udslag på bundlinjen at have mangfoldige teams og kønsbalance. Derfor ser vi flere investorer kræve mål om mangfoldighed. Og for at opnå det, har mange af virksomhederne fundet ud af, at der skal adfærdsmæssige ændringer til, og de skal forankres et sted – hos en chef for D&I,« siger hun.

Det er svært at få organisationen til at støtte initiativer, hvis man har udnævnt en chef for diversitet og inklusion.

Cori Petersen, HR-direktør i FLSmidth

Størstedelen af de C25-selskaber, der har udnævnt en chef inden for området, har gjort det i 2021. Det gælder bl.a. ISS.

»Formålet med at have en chef for området er at sikre, at vi har en fælles og ensrettet strategi for hele koncernen og en metode til at sikre mere diversitet og inklusion i de over 30 lande, vi opererer i,« siger Margot Slattery, global chef for diversitet og inklusion i ISS.

Før hun blev ansat, tog ISS’ arbejde med diversitet ikke afsæt i den øverste koncernledelse.

I en anden C25-virksomhed, FLSmidth, mener man derimod ikke, at vejen frem er at udpege én chef til området:

»Jeg mener, at det er svært at få organisationen til at støtte initiativer, hvis man har udnævnt en chef for diversitet og inklusion, for så tænker medarbejdere og ledere, at virksomheden har en til at tage sig af området og tænker derfor ikke, at det er deres job. Nu er det alles job at sørge for, at vi når vores mål,« siger Cori Petersen, HR-direktør og øverste ansvarlig for diversitet og inklusion i FLSmidth.

Tine Arentsen Willumsen ser i virksomhedernes diversitetsfokus en parallel til, hvordan bæredygtighed er gået fra at være nice to have til at være forretningskritisk for mange virksomheder.

»Den generation, der kommer ind på arbejdsmarkedet nu, forlanger og forventer mangfoldighed og lige muligheder. Der kommer et pres både nede- og oppefra og fra omverdenen. Det er den perfekte storm,« siger hun.

Læs også