Karriere

Luk op for noget godt…

Lange perioder med nedlukninger, forandrede arbejdsgange og følelsen af isolation har påvirket mange medarbejdere. En lille ny og indholdsrig bog belyser, at der er brug for at genetablere følelsen af fællesskab på arbejdspladserne og giver bud på, hvordan man kan få teamsamarbejdet på rette kurs igen.

Småt men rigtig godt

Hvis du har en forkærlighed for kortfattede bøger med nyt og relevant indhold for hver side, du vender, så kig nærmere på Stine Reintofts seneste udgivelse. Bogen giver et tilpas dybdegående indblik i, hvordan større forandringer eller kriser påvirker både individer og arbejdsfællesskaber. Og den giver diverse bud på, hvordan et team kan arbejde hen imod at blive en samlet enhed (igen). Aktuelle emner for mange organisationer efter kortere eller længere perioder med hjemmearbejde og virtuel kommunikation. Stine Reintoft understreger vigtigheden af ”fællesskabet som ramme for individets læring, næring og udvikling” og giver i bogen både ledere og medarbejdere inspiration til at genstarte teamsamarbejdet. Ansvaret herfor ligger nemlig hos begge parter...

Læs også
Top job