Navne

»Der er ingen grund til at udelukke en stor del af talentmassen, fordi de ikke har en tap«

Siden den tidligere brigadegeneral Lone Træholt gik på pension sidste år, har hun arbejdet for, at flere kvinder kan gøre karriere i Forsvaret. For hende handler det ikke om politisk korrekthed, men om, at fremtidens demografi ikke tillader, at man udelukker talenter baseret på køn.

Lone Træholt gik på pension sidste år, da hun faldt for Forsvarets aldersgrænse. Foto: Martin Dam Kristensen

Da Lone Træholt i 2016 blev udnævnt til Danmarks første kvindelige brigadegeneral, kom der med titlen også en opgave som rollemodel for andre kvinder - noget som hun aldrig tidligere har skænket ret mange tanker.

Sidste år gik hun på pension, men opgaven som rollemodel varetager Lone Træholt stadig. I dag kæmper hun for, at flere kvinder i fremtiden vil gøre karriere i Forsvaret og hun kæmper gerne kampen for mere balance mellem kønnene i Forsvaret.

»Det har været vigtigt, at dem, der kommer efter mig, kan spejle sig i noget. Det er derfor, jeg stiller op til interviews og lignende - fordi jeg har erkendt, at jeg har en opgave som rollemodel,« siger hun.

Da Lone Træholt tilbage i 1978 indledte sin egen militærkarriere med grund- og sergentuddannelsen på Flyveskolen på Avnø, var det i et Forsvar, der langt fra havde stor erfaring med kvindelige militærfolk. Decideret fjendtlighed mod kvinder mødte hun ikke, men det var tydeligt, at hun havde sat sine ben i en mandsdomineret verden.

»Jeg mødte en usikkerhed på, hvordan man håndterer det, at man både har mænd og kvinder i Forsvaret, fordi det var så uvant, og det var et mandsmiljø. Derfor boede vi hver for sig, og der var restriktioner på, hvad vi kvinder måtte rent fysisk. Det er ikke sundt ud fra en samhørighedsbetragtning, at man laver for store forskelle, når man skal igennem den samme uddannelse,« siger Lone Træholt.

De store forskelle er i dag en saga blot. Gennem Lone Træholts mere end 40 år lange karriere i Forsvaret kunne hun se, at lovgivningen omkring kvinder i forsvaret har fulgt samfundsudviklingen udenfor hegnet og i det øvrige samfund, hvor kønnene er blevet mere lige. Alligevel er langt størstedelen af dem, der gør karriere i forsvaret, stadig mænd.

Flere kvinder er god business

Lone Træholt fortæller, at hun i sin aktive militærkarriere sjældent arbejdede for at fremme ligestillingen indenfor sit fag. Sidste år gik hun på pension og skiftede til titlen som brigadegeneral i reserven. I tiden efter pensionen har hun samarbejdet med Forsvaret for at få flere kvinder til at skabe en karriere. Det handler ikke om politik, det er bare en god forretning, lyder det fra nordjyden.

»Opgaven er at få flere kvinder i forsvaret. Ikke fordi det er politisk korrekt, men fordi der er brug for det. Det er rent cool business. Demografien viser, at vi i fremtiden kommer til at se nogle små årgange, som man kan ansætte ud fra. Det betyder, at konkurrencen om at rekruttere de bedste talenter i de små årgange bliver meget hårdere, end den er i dag. Der er ingen grund til at udelukke en stor del af talentmassen, fordi de ikke har en tap,« siger hun.

Køn betyder stadig noget

Brigadegeneralen samlede tidligere i år et såkaldt advisory board, der skal rådgive Flyvevåbnet i, hvordan man gør en militærkarriere mere tilgængelig for kvinder. Gruppen, som blandt andet består af psykologer og HR-chefer hjælper med viden og indsigt i, hvordan man kan tiltrække og fastholde kvindelige medarbejdere i Flyvevåbnet.

Den indsats kommer ikke for tidligt, for på spørgsmålet om, hvorvidt udnævnelsen af den første kvindelige general i 2016 kom for sent, er svaret et klart ja.

»Jeg er blevet mere opmærksom på, at vi alle er underlagt en unconsious bias (ubevidst partiskhed, red.). Man tror, at man går ind for ligestilling, og man tror, at man vælger medarbejdere ud fra kvalifikationer alene og ikke køn, men det gør man faktisk ikke. Det har vi nok ikke været helt opmærksomme på i Flyvevåbnet. Jeg har i hvert fald ikke været det. Det er ikke noget, vi gør, fordi vi vil gør forskel på kønnene, men fordi vi er fastlåst i nogle kulturelle rammer. Her skal vi være opmærksomme på at bryde vores mønstre,« siger hun.


Læs også