Navne

Johan de Mylius’ bog vil stå tilbage som standardværket om H.C. Andersen

Udmattende, men dybt overbevisende læsning: ”Livet og skriften” er en fantastisk bedrift.

Forfatteren er pensioneret professor og dr.phil. Gennem hele sin litteraturforskning har han været optaget af H.C. Andersen, og han har nu præsteret et værk, en mastodont om den store digter, nærmest en dinosaur. Bogen er det, man i angelsaksisk tradition kalder ”an intellectual biography”, idet de Mylius lader Andersens digtning og liv vekselvirke i gensidig belysning. Og han har medhold fra digteren selv: »Mit liv er den bedste belysning over alle mine arbejder.«

Men den slags omveksling af liv til kunst har sine omkostninger: »Livet bliver opsuget i kunsten, forsvinder ind i digtet, fortæres af det og unddrager sig [derigennem] tilintetgørelsen ved at genopstå i kunsten,« skriver de Mylius...

Læs også