Serier

World Economic Forum: Omskoling skal redde millioner fra at blive teknologiske tabere

Den fjerde industrielle revolution truer hen ved halvanden million amerikanske lønmodtagere med at blive fortrængt fra arbejdsmarkedet.

World Economic Forum 2016
Samlebåndsarbejdere kan omskoles til f.eks. reparation af jernbanemateriel eller bygningsarbejde i takt med, at robotterne tager over. Foto: AP/Pascal Rossignol

DAVOS – Intet land vil som USA levere så stor en del af den teknologi, der vil bære den fjerde industrielle revolution.

Derfor kan det synes paradoksalt, at ingen lande har så mange job, der er truet af netop den fjerde industrielle revolution.

Ikke færre end godt 1,4 mio. job er frem til 2026 i direkte fare for at blive ramt af den fjerde industrielle revolution, viser en ny rapport fra World Economic Forum, der er lavet i samarbejde med The Boston Consulting Group på basis af data fra U.S. Bureau of Labor Statistics.

Rapporten er en analyse af næsten 1.000 jobtyper, der dækker 96 pct. af beskæftigelsen i verdens største økonomi.

Hvad der især vækker bekymring, er at 57 pct. af de job, der er farezonen, i dag udføres af kvinder. Faktisk er situationen, at de dele af arbejdsmarkedet, der ventes at klare sig bedst i det kommende tiår, er mandsdominerede.

Eksempelvis er 164.000 sekretærjob i fare for at blive overtaget af computerrobotter, og de er stort set udelukkende besat af kvinder. Til sammenligning er 90.000 samlebåndsjob i risikozonen, og de er primært besat af mænd.

Rapporten viser, at mens mænd, hvis nuværende job kan blive overflødiggjort under den fjerde industrielle revolution, i gennemsnit vil have 22 muligheder for at finde ind i andre job, vil der kun være halvt så mange muligheder for kvinderne.

»Hvis de berørte kvinder i dag blev bedt om at finde et andet job, der modsvarer deres nuværende kvalifikationer, vil 16 pct. ikke have reelle chancer for at skifte til et andet job, mens andre 25 pct. kun ville have mellem et og tre job at vælge imellem. I den modsatte ende af skalaen ville de øverste 2 pct. have 50 forskellige jobtyper, at kunne vælge imellem,« fremgår det af rapporten.

Konklusionen er, at hen ved halvanden millioner amerikanere i netop den middelklasse, som præsident Trump bejler til, skal gennem en storstilet omskoling, hvis de ikke skal ende som nogle af den fjerde industrielle revolutions tabere.

Den virksomhed, der gennem investeringer i ny teknologi kan se, at medarbejdere står til at miste deres job, har ansvaret for at hjælpe deres medarbejdere videre.

Klaus Schwab, grundlægger, World Economic Forum

Rapporten nævner, at kassedamer, der bliver overflødige, fordi selvbetjeningskasser vinder frem, eksempelvis kan omskoles til hotel- og restaurationsbranchen, mens en sekretær f.eks. kan omskoles til logistikbranchen. Samlebåndsarbejderen vil kunne omskoles til f.eks. at arbejde med vedligeholdelse af jernbanemateriel eller bygningsarbejder.

»Rapporten giver et indblik i de muligheder, der er for omskoling. Ikke så meget af hensyn til de, der risikerer at blive overflødige, men derimod for at give de ansvarlige ledere et kraftigt signal om, at de skal investere i omskoling,« siger Klaus Schwab, World Economic Forums grundlægger.

»Den virksomhed, der gennem investeringer i ny teknologi kan se, at medarbejdere står til at miste deres job, har ansvaret for at hjælpe deres medarbejdere videre. Så vidt muligt bør de omskoles til intern omplacering, men hvis det ikke er muligt, da til at kunne finde fodfæste andre steder på arbejdsmarkedet,« føjer han til.

Kriseårene har for alvor rejst debatten om den voksende globale ulighed, og hvordan den økonomiske vækst kan blive mere inkluderende.

I World Economic Forum har det været et tilbagevendende tema, der er blevet forstærket af de populistiske strømninger samt ikke mindst, at præsident Trump formåede at få USA's middelklasse i tale i en sådan grad, at det sikre ham valgsejren.

Fremtidens arbejdsmarked er ikke fastlagt på forhånd. Alle scenarier, som vi præsenterer i rapporten, er mulige, men intet er givet.

Richard Lesser, global adm. dir., The Boston Consulting Group

Hvis denne store befolkningsgruppe får lov til at blive tabere i den fjerde industrielle revolution, vil det næppe være sidste gang, at den politisk lader høre fra sig, og den virkelighed er mange i amerikansk politik bevidste om.

»Fremtidens arbejdsmarked er ikke fastlagt på forhånd. Alle scenarier, som vi præsenterer i rapporten, er mulige, men intet er givet. Det ligger i hænderne på os proaktivt at håndtere de ændringer, der er undervejs, og skabe en fremtid, der maksimerer mulighederne for mennesker til at udnytte deres potentiale livet igennem,« siger Richard Lesser, global adm. dir. for The Boston Consulting Group.

World Economic Forum er den internationale organisation for offentligt-privat samarbejde.

Hvor dette samarbejde har været en indarbejdet praksis i de nordiske lande, eksisterer der i andre industrilande ingen offentlige systemer til at håndtere den nødvendige efteruddannelse og omskoling. Hvis ikke arbejdsgiverne påtager sig ansvaret, er det den enkelte lønmodtager selv, der må løfte såvel udfordringen som de dermed forbundne udgifter.

Selv om der er store forskelle på arbejdsmarkedet fra land til land, vurderer World Economic Forum og The Boston Consulting Group, at analysen af omskolingsmulighederne i USA i mange tilfælde vil kunne anvendes andre steder i verden.

»Da mange lande står over for betydelige demografiske ændringer med deraf følgende risiko for mangel på kvalificeret arbejdskraft, giver omskolingen ikke kun mening i forhold til den enkelte lønmodtager, men også for arbejdsgiverne og samfundet i det hele taget,« understreger Klaus Schwab.

Læs også