Økonomi

Kun 100 virksomheder betaler over halvdelen af landets selskabsskat

Mere end halvdelen af de 60,5 mia. kr. staten årligt får ind i selskabsskatter stammer fra kun 100 virksomheder. Det gør Danmark sårbar i den internationale konkurrence.

Fødevarevirksomheden Chr. Hansen er blandt de virksomheder, der betaler mest selskabsskat, og her efterlyser finansdirektøren er større international ensretning på skatteområdet. Foto: Chr. Hansen

Det er ikke lykkedes regeringen at brede selskabsskatten ud på flere hænder, selv om provenuet er det højeste i 10 år. Det viser en opgørelse fra Skatteministeriet.

Det gør ordningen sårbar over for international konkurrence, medgiver skatteminister Karsten Lauritzen (V). 

»Det siger sig selv, at hvis man har en forretning, hvor du har nogle få, store kunder, så gør det dig sårbar,« siger Karsten Lauritzen, der forklarer, at mange mindre virksomheder stadig ikke tjener nok til, at de skal betale selskabsskat.

Onsdag afsløres de nyeste tal for, hvor meget selskaber, foreninger og fonde betaler i selskabsskat i Danmark.

De 10 største selskaber på listen betalte 22,5 mia. kr., eller omtrent 37 pct. af det samlede provenu på 60,5 mia. kr. i 2016, viser opgørelsen. Et beløb, der f.eks. kunne dække statens årlige udgift til SU og førtidspension. Det er mere end i 2015, hvor de 10 største selskaber stod for omtrent 33 pct. af provenuet på dengang 57 mia. kr.

Udvider man listen til at omfatte de 100 største skattebetalere, stod de for næsten 58 pct. af det samlede provenu.

I fødevarevirksomheden Chr. Hansen Holding A/S , der ofte ligger højt på listen af skattebetalere, advarer man mod, at internationale virksomheder kan føle sig fristet til at spille landene ud mod hinanden for at slippe billigere i skat.

»Selskabsskatten bør overvejes i en mere international kontekst, så vi – evt. i EU – får en større ensretning. For ellers kører en skattekonkurrence, som basalt set skaber ulige vilkår – og også incitament for nogle virksomheder til at lægge aktiviteter i andre lande,« siger selskabets finansdirektør, Søren Westh Lonning.

Det siger sig selv, at hvis man har en forretning, hvor du har nogle få, store kunder, så gør det dig sårbar.

Karsten Lauritzen, skatteminister

Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv advarer dog mod EU-Kommissionens seneste forslag om en ny fælles selskabsskattelov.

Den vil nemlig lægge betalingen af selskabsskat i de lande, hvor virksomhederne henter den største omsætning. Det er ofte uden for Danmark, og derfor kan forslaget koste op mod 10 mia. kr. i tabte skatteindtægter, lyder beregningen.

»Ser man isoleret på selskabsskatten, kan det bekymre. Særligt sammenholdt med de internationale tanker om, at beskatning skal ske dér, hvor man har salg,« siger Jacob Ravn, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv.

Læs også