Økonomi

Lars Rohde advarer pensionsbranchen mod brandudsalg under næste nedtur

Nationalbankdirektør Lars Rohde peger bl.a. på pensionskassernes voksende køb af alternativer til aktier og obligationer som en kilde til ustabilitet under den næste nedtur.

Nationalbankdirektør Lars Rohde spejder specielt i udkanten af finanssektoren efter den næste krise. Her er han bl.a. intessereret i pensionskasserne. Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Nationalbankdirektør Lars Rohde advarer pensionskasserne mod risikoen ved deres enorme opkøb af ejendomme, skove, motorveje, virksomhedslån og porteføljer af unoterede selskaber.

De såkaldt alternative investeringer handles nemlig ikke på et normalt marked, så selskaberne risikerer store kursfald under den næste nedtur, advarer han. I værste tilfælde kan kursfaldene udløse fald på andre områder og dermed gøre nedturen større.

»Det, som giver os knopper, er risikoen for et brandudsalg, hvor en krise bliver selvforstærket af, at nogen bliver tvunget til at bombe markedet og på den måde, i en situation som i forvejen er lidt anspændt, få bunden til at gå ud. Det kan godt bekymre os,« siger Lars Rohde.

Presset af de rekordlave renter efter finanskrisen har pensionsselskaber over hele verden købt voldsomt op af de alternative investeringer, som ofte giver et højere afkast end statsobligationer.

Investeringerne udgjorde ved udgangen af 2016 omtrent 12 pct., eller omtrent 290 mia. kr., af de danske pensionsselskabers formue, ifølge en opgørelse fra Finanstilsynet.

Ifølge brancheorganisationen Forsikring og Pension er andelen nu oppe på 15 pct. og vil stige yderligere de kommende år.

Finanstilsynet har for nylig etableret en ny enhed, der skal kigge selskabernes alternative investeringer over skulderen, fortæller vicedirektør Carsten Brogaard.

»Vores hovedbudskab er, at de er forbundet med andre risici end almindelige investeringer. Jeg ved ikke, om man kan sige, at selskaberne generelt undervurderer risikoen, men det er stadig på mange områder nyt for dem. Man skal ikke ukritisk lade sig rive med af, at andre går denne vej,« siger Carsten Brogaard.

Både Lars Rohde og Jesper Rangvid, professor i finansiering på Copenhagen Business School, anerkender, at pensionskasser er mere modstandsdygtige over for markedsfald end f.eks. banker, fordi de kun skal udbetale små summer løbende.

Rangvid påpeger dog, at pensionsselskaber, som har garanteret et afkast til deres kunder, kan blive tvunget til at sælge ud af deres aktier eller obligationer, hvis værdien af de alternative investeringer dykker.

»Dem, der har markedsrenteprodukter, behøver ikke at sælge ud. Prisfald vil gå ud over pensionerne, men vil ikke føre til problemer med solvensen. Der hvor risikoen primært ligger, er på de garanterede produkter. Dem bliver der dog færre og færre af,« siger Jesper Rangvid.

Det som giver os knopper er risikoen for et brandudsalg, hvor en krise bliver selvforstærket af, at nogle bliver tvunget til at bombe markedet.

Lars Rohde, nationalbankdirektør

Selskaber som PFA, Nordea Liv og ATP er blandt dem med de største garantier. I dag er andelen af garanterede produkter stadig omkring 60 pct. af pensionsmarkedet.

Ifølge Karsten Beltoft, underdirektør i brancheforeningen Forsikring og Pension, er der ikke noget problem ved det.

»Selskaberne opererer med meget lang tidshorisont. De har råd til at reservere en pæn andel af deres investeringer til dette område og vente, til kurserne kommer op igen,« siger Karsten Beltoft.

Læs også
Top job