Serier

Der er kul på elbilerne

Verden skal have flere elbiler, men udfordringen er, at mange af dem vil køre på elektricitet fra kulfyrede kraftværker.

Made in China 2025
Elbiler kan føre til en stor reduktion i udledningen af drivhusgasser, forudsat at de kører på elektricitet fra vedvarende energikilder. Foto: AP/Klaus Ohlenschläger

Elbiler er ét af svarene på indsatsen mod at bremse den menneskeskabte del af klimaforandringerne, men faktisk vil de kunne gøre mere skade end gavn...

Hvis du allerede har adgang
BRANCHENYT
Læs også