Serier

Der er kul på elbilerne

Verden skal have flere elbiler, men udfordringen er, at mange af dem vil køre på elektricitet fra kulfyrede kraftværker.

Made in China 2025
Elbiler kan føre til en stor reduktion i udledningen af drivhusgasser, forudsat at de kører på elektricitet fra vedvarende energikilder. Foto: AP/Klaus Ohlenschläger

Elbiler er ét af svarene på indsatsen mod at bremse den menneskeskabte del af klimaforandringerne, men faktisk vil de kunne gøre mere skade end gavn.

I den ideelle verden vil den gennemsnitlige elbil kunne levere op til 67 pct. lavere drivhusgasser end en bil med forbrændingsmotor, når man beregner over hele bilens levetid fra udvindingen af råmaterialer over fremstilling og brug, indtil bilen en dag sendes til genbrug...

Læs også
Top job