Økonomi

Nationalbanken sætter renten ned: Renten er tilbage på historisk bundniveau

Nationalbanken er fulgt i hælene på ECB og har sænket renten. Nu er den såkaldte indskudsbevisrente ned på minus 0,75 pct.

Nationalbanken med Lars Rohde i spidsen har sænket renten. Foto: Lars Krabbe Foto: Lars Krabbe.

Nationalbanken har sænket sin ledende rente. Den toneangivende rente er dermed banket tilbage på det historisk lave niveau på minus 0,75 pct.

Det oplyser Nationalbanken i en pressemeddelelse.

Den danske rentenedsættelse kommer, efter at Den Europæiske Centralbank (ECB) tidligere torsdag meddelte, at den sænkede sin ledende rente til rekordlave minus 0,5 pct. og samtidig bebudede, at den igen vil til at købe obligationer for 20 mia. euro om måneden fra november.

»Med virkning fra 13. september 2019 nedsættes Nationalbankens rente på indskudsbeviser med 0,10 procentpoint. Udlånsrenten, foliorenten og diskontoen er uændret. Rentenedsættelsen har baggrund i, at Den Europæiske Centralbank, ECB, har nedsat de pengepolitiske renter med 0,10 pct.point,« lyder det i meddelelsen fra Nationalbanken.

Rentesænkningen i Danmark kommer ikke som den store overraskelse, da Nationalbanken normalt følger i fodsporene på sin storebror i Frankfurt pga. den danske fastkurspolitik.

De fleste økonomer havde derfor på forhånd peget på, at Nationalbanken med Lars Rohde i spidsen ville sætte renten ned.

Indtil dagens udmelding har renten på den såkaldte indskudsbevisrente ligget på minus 0,65 pct., men den er nu sænket med 0,1 pct.point til minus 0,75 pct.

Nationalbankens ledende rente er med nedsættelsen nu tilbage på et historisk lavt niveau. I en periode fra begyndelsen af 2015 og frem til begyndelsen af 2016 lød indskudsbevisrenten også på minus 0,75 pct. Siden begyndelsen af 2016 har indskudsbevisrenten ligget på minus 0,65 pct.

I Nordea peger cheføkonom Helge J. Pedersen på, at Nationalbankens ledende rente formentlig først vil kunne nå op i positivt territorium i 2023.

»Det vil være med til at holde hånden under det hjemlige boligmarked i en tid, hvor priserne ellers begynder at være under pres, og ikke mindst i de større byer, hvor det i stigende grad er blevet sværere at optage lån med afdragsfrihed og variabel rente som følge af den nye regulering af långivningen, som regeringen har vedtaget,« skriver cheføkonomen i en kommentar til rentenedsættelsen.

Samtidig påpeger Helge J. Pedersen dog, at det langt fra er uproblematisk med de negative renter.

»Bl.a. virker negative renter som en skat på opsparing, tilskynder investorer til at placere midler i mere risikable aktiver for at få et fornuftigt afkast, og fører til skyhøje priser på ejendomme med en dertil hørende stigende gældsætning og/eller eksklusion til følge for de nye på boligmarkedet. Endelig er der risiko for en uhensigtsmæssig skævvridning i formuefordelingen, fordi de lave renter især kommer dem til gode, som har store formuer i fast ejendom eller finansielle aktiver,« skriver Helge J. Pedersen.

Læs også