Økonomi

Nye tal: Så hårdt ramte coronakrisen arbejdsmarkedet i 2020

Beskæftigelsen faldt med 20.000 i coronaåret 2020, viser ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Beskæftigelsen bland løndmodtagere oplevede det næststørste fald nogensinde i 2020. Kun overgået af finanskrisen. Foto: Janus Engel

Coronakrisen ramte det danske arbejdsmarked med så hård kraft, at 25.900 personer mistede jobbet, efter at coronavirussen for første gang førte til nedlukning og frem til udgangen af coronaåret 2020. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som nu har opgjort beskæftigelsen for lønmodtagere i 2020.

»Coronakrisen tildelte dansk økonomi et enormt tilbageslag med et stort fald i beskæftigelsen til følge. Uden hjælpepakker, der sidste forår holdt hånden under omkring 300.000 personer, havde jobtabet været lang langt større sidste år,« skriver Troels Kromand Danielsen, cheføkonom i Nykredit, i en kommentar.

Ser man på udviklingen i hele 2020, faldt beskæftigelsen med 20.000, og det er det største fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagerne siden finanskrisen, påpeger Niklas Praefke, der er cheføkonom i Ledernes Hovedorganisation.

»Coronakrisen har ramt det danske arbejdsmarked ekstremt hårdt, hvor beskæftigelsen i løbet af foråret faldt med knap 80.000 personer. En del af tabet blev dog hentet i løbet af efteråret og sommeren, hvor beskæftigelsen steg med 55.000,« skriver Niklas Praefke i en kommentar.

Netop fremgangen på arbejdsmarkedet sluttede efter seks måneder i december, hvor beskæftigelsen blandt lønmodtagere faldt med 3.000. At nedlukningen i december resulterede i et mindre fald i beskæftigelsen end i foråret skyldes bl.a., at tallene for december blev indsamlet på et tidspunkt, så de ikke har fanget den fulde effekt, påpeger Niklas Praefke.

»Og dels er sigtbarheden for virksomhedslederne væsentlig større i dag end i foråret. Vaccineudrulningen gør, at vi forhåbentlig snart kan se en ende på epidemien, og virksomhederne kan derved lettere holde på de ansatte. De foreløbige ledighedstal for januar og februar tyder da heller ikke på nogen eksplosiv stigning i ledigheden, men alligevel må vi forvente, at beskæftigelsen de kommende måneder peger ned,« skriver Niklas Praefke.

Fra Danske Bank lyder det, at det kan tage en rum tid, inden arbejdsmarkedet er kommet sig fuldstændig ovenpå coronakrisen.

»Erfaringen fra sidste år peger heldigvis på, at det går langt hurtigere end under en normal krise at få gang i beskæftigelsen igen efter en genåbning, så vi har formentlig nogle gode måneder i vente snart. Der er dog lange udsigter på nogle områder, ikke mindst alt det, der har med rejser og turisme og gøre. Vi regner med, at vi skal ind i 2022, før vi kan komme helt tilbage på niveauet før krisen på arbejdsmarkedet,« skriver Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank.

BRANCHENYT
Læs også