Serier

Dansk økonomi rammes af vaccineforsinkelser både ude og hjemme

Problemer med at skaffe og give vacciner i EU og herhjemme kan koste dansk økonomi i år, vurderer flere banker.

Corona rammer verden
Økonomisk vækst og vaccineudrulning er en og samme ting i år. Lige nu går begge dele langsomt. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)

En tredje bølge af virus og forsinkelser i vaccinationsprogrammerne i EU – og vores egne problemer med at skaffe og godkende vacciner - kan ramme dansk økonomi i år.

Det forudser bl.a. Handelsbanken og Nordea.

»Vi har et skæbnefællesskab med resten af Europa, både når det kommer til vaccinerne og når det kommer til vækst i år. En udskydelse af genåbningerne i en række europæiske lande og måske også herhjemme vil få konsekvenser for dansk økonomi,« siger Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea.

Danmark har ifølge Jyske Bank færdigvaccineret omtrent 5 pct. af vores befolkning og ligger tæt på i toppen i EU, hvad det angår. I USA er tallet dog 14 pct.

EU aftager mere end halvdelen af al dansk vareeksport, mens USA og Kina tilsammen står for omtrent 18 pct.

Torsdag forlængede sundhedsmyndighederne i Danmark pausen i udrulningen af den vigtige vaccine fra AstraZenaca frem til og med uge 15.

Det vil give et »hul« i vaccineudrulningen på fire til fem uger, som ifølge myndighederne nok vil kunne indhentes igen. Nyheden kom kort efter, at en anden vigtig producent – amerikanske Johnson & Johnson – sagde, at man kun vil levere en sjettedel af de aftalte vacciner til EU i april.

Problemerne for vaccineprogrammet rammer kun et par dage efter, at et bredt flertal i Folketinget enedes om en genåbning, der accelerer i maj. Præmissen er, at alle sårbare borgere over 50 år vil være blevet tilbudt en vaccine på det tidspunkt.

Lige nu er bl.a. Tyskland, Frankrig og Italien under forskellige grader af nedlukning, og smitten stiger i Sverige.

»Vaccinerne er nøglen. Genopretningen bliver udskudt hele tiden. Styrken af opsvinget kommer nok denne gang til at blive udskudt fra anden til tredje kvartal,« siger Jes Asmussen, cheføkonom i Handelsbanken.

Nationalbanken sænkede forleden sit vækstskøn i år til 1,4 pct. - ned fra en prognose på 2,9 pct. i december - bl.a. fordi den nuværende nedlukning har ramt hårdere end ventet.

I bankens grundforløb lempes restriktionerne på linje med genåbningsaftalen frem mod slutningen af maj. Hvis restriktionerne først er lempet i løbet af juli måned, giver det ifølge banken en vækst på kun 0,7 pct. i år.

Eurozonen ventes ifølge Deutsche Bank at vokse med 4,6 pct. i år mod 6,6 pct. i USA.

Skønnet er dog betinget af, at vaccinationsprogrammerne accelereres kraftigt, og at Sydeuropa får fuld glæde af turistsæsonen hen over sommeren.

Ifølge Niels Rønholt, cheføkonom i Jyske Bank, vil opsvinget herhjemme blive båret af en nærmest »raketagtig« vækst i forbruget, når folk vender tilbage til deres normale tilværelse. I det lys betyder det ikke så meget, at vaccinationsprogrammet forsinkes nogle uger, mener han.

Til gengæld er han mere nervøs for, hvad endnu en skuffende sommer kan betyde for væksten i Europa og dermed også Danmark på den lidt længere bane.

»Hvis det kommer til at trække så meget ud, at de sydeuropæiske lande ikke længere har råd til hjælpepakker, kan det bringe hele den europæiske genopretning i fare,« siger Niels Rønholt.

Læs også
Top job