Økonomi

I USA holder man øje med inflationen, men centralbanken holder foden på speederen

Den amerikanske centralbank fastholder sin styringsrente i niveauet 0-0,25 pct.

Alle udtalelser fra den amerikanske centralbankdirektør Jerome Powell vejes på en guldvægt i øjeblikket. Den amerikanske økonomi står ved en skillevej. Foto: Bloomberg/Stefani Reynolds

En inflation på 5 pct. og en forventet vækst på 7 pct. i år. Normalt ville det få enhver centralbank til at lette foden fra speederen og dermed presse renterne op. Ikke i USA - i hvert fald ikke i år.

Derimod fremrykker den amerikanske centralbank signalet for renteforhøjelser. Det sker med såkaldte dot-plot, som viser centralbank-medlemmernes individuelle forventninger til, hvor den ledende rente er i fremtiden.

Nu er forventningen, at renten er hævet to gange ved udgangen af 2023. Tidligere var forventningen, at den første renteforhøjelse ville blive efter 2023.

»Vi kan ikke tillade os at være overraskede over, at stemningen i den amerikanske centralbank bevæger sig mod at stramme hurtigere end tidligere. Men at de signalerer dobbelt op på rentestigningen, kommer nu alligevel lidt som en overraskelse,« siger Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

Denne melding styrkede omgående dollaren, sendte renterne i vejret og aktiekurserne nedad.

Den amerikanske centralbank har ingen aktuelle planer om at reducere opkøb af obligationer, fastslog den amerikanske centralbankdirektør, Jerome Powell, onsdag aften efter et længe ventet møde i den pengepolitiske komité i Federal Reserve Bank.

Hver måned køber Federal Reserve Bank amerikanske statsobligationer for op mod 120 mia. dollars (736 mia. kr.). Dertil kommer, at forbundsregeringen fører en historisk ekspansiv finanspolitik.

Jerome Powell understregede på onsdagens efterfølgende pressemøde, at centralbanken vil "give forudgående varslet", før den justerer sine opkøb.

»Økonomien har tydeligvis gjort fremskridt. Selv om det at nå standarden for væsentlige yderligere fremskridt stadig er langt væk, så forventer deltagerne, at fremgangen vil fortsætte,« sagde Jerome Powell ifølge Bloomberg News.

Den amerikanske økonomi vokser lige så hurtigt som efter 2. Verdenskrig. Noget af væksten kommer bl.a. fra inflationen. Centralbanken har været under et vist pres for gradvist at udfase sit gigantiske opkøbsprogram.

Men hensynet til vækst og beskæftigelse vejer tungere end frygten for inflation. Målet er dybest set fuld beskæftigelse - specielt for etniske minoriteter.

Men det er bestemt ikke alle, der er motiverede for at gå i arbejde her og nu. Under coronapandemien har langt hovedparten af de arbejdsløse i USA fået mere i understøttelse, end de tjente, at de arbejdede. Det har skabt flaskehalse.

Mange arbejdspladser skriger efter arbejdskraft, men kan ikke få det trods relativ stor ledighed. Mangel på arbejdskraft er med til at holde væksten nede på et for lavt niveau.

I Danmark er Nationalbankens styringsrenter -0,5 pct. Federal Reserves ligger fortsat i et niveau omkring 0-0,25 pct.

Læs også