Økonomi

Pensionsselskaber er gået glip af sort gevinst efter grønt strategiskifte

Mange pensionsselskaber har solgt ud af deres investeringer i olie- og gassektoren de seneste år. Med de enorme stigninger i olieaktierne i løbet af i år, er de dog gået glip af en sort gevinst.

Anders Schelde, investeringsdirektør i AkademikerPension. Foto: Pressefoto / AkademikerPension Tine Choi Danielsen, chefstrateg PFA Pension.
Foto: Stine Bidstrup Tine Choi Danielsen, chefstrateg PFA Pension.
Foto: Stine Bidstrup Anders Schelde, investeringsdirektør i AkademikerPension. Foto: Stine Bidstrup Anders Schelde, investeringsdirektør i AkademikerPension. Foto: Stine Bidstrup

En række danske pensionsselskaber er gået glip af store afkast som konsekvens af, at de er gået aktivt ind i den grønne omstilling.

Det seneste år er værdien af aktier i olie- og gasselskaber bredt set steget kraftigt - samtidig med at aktierne i grønne energiselskaber er faldet. Det er sket i kølvandet af, at danske pensionsselskaber på stribe har offentliggjort tiltag for at få kundernes milliarder til at arbejde mere for den grønne omstilling og mindre for den fossile brændstofindustri.

Men det har det seneste år kostet kunderne potentielt afkast.

»Når vi ser på det afkast, sektoren har leveret det seneste år, har det selvfølgelig kostet lidt på vores eget afkast, at vi ikke har en markedsvægt i den type selskaber,« erkender Tine Choi Danielsen, chefstrateg i PFA, og lægger vægt på, at andre dele af porteføljen kompenserer for den missede gevinst.

PFA , AkademikerPension og senest Velliv er blot få af de selskaber, som har solgt aktier i olie- og gassektoren for at reducere udledningen af CO2 fra deres aktieporteføljer.

I stedet er investeringerne rettet mod grøn omstilling.

Set over flere år har den strategi vist sig profitabel, men i år har udviklingen vel at mærke været en anden. For mens de grønne aktier i indekset S&P Global Clean Energy Index er faldet med 12,7 pct., har olie- og gasselskaberne i S&P Global Oil Index overhalet dem med 43 pct. vækst.

Udviklingen hænger blandt andet sammen med, at priserne på olie og gas er steget kraftigt i løbet af i år.

Når vi ser på det afkast, sektoren har leveret det seneste år, har det selvfølgelig kostet lidt på vores eget afkast, at vi ikke har en markedsvægt i den type selskaber

Tine Choi Danielsen, chefstrateg i PFA

PFA begyndte ifølge Tine Choi Danielsen forrige år at sælge ud af flere sorte energiselskaber, men man fortsat er investeret i oliegiganterne Total og Shell. Det har givet PFA en stor undervægt i energisektoren i forhold til det globale aktiemarked.

Hun understreger, at PFA ikke har tidsmæssigt fastlagt strategien efter udviklingen i markedet eller verdensøkonomien.

Om PFA og AkademikerPension
  • Med over 600 mia. kr. i kundemidler er PFA det største kommercielle pensionsselskab i Danmark – og blandt de største pensionsselskaber i Europa.
  • PFA har oprettet produktet PFA Klima Plus til kunder, som ønsker at investere deres pensionspenge mere klimavenligt.
  • AkademikerPension har samlet set 150 mia. kr. i kundemidler.
  • Selskabet, tidligere hed MP Pension, besluttede i 2018 at skille sig af med sine aktier i kul, olie og tjæresand . I år frasolgte de aktiviteterne i gas og sorte forsyningsselskaber.


  • Kilde: PFA og AkademikerPension

»Det har været svært at forudse omfanget af den energikrise, vi står med i Europa i år. Men vi mener, at vi gør det rigtige med bæredygtighedsagendaen, og vi kan se, at vores ekstra klimavenlige portefølje har leveret solide afkast« siger Tine Choi Danielsen med henvisning til PFA’s Klima Plus -produkt.

PFA tilsluttede sig i foråret 2020 det FN-støttede initiativ Net-Zero Asset Owner Alliance. Her forpligtede nogle af verdens største forvaltere sig til at opnå nuludledning af CO2 fra deres investeringer senest i 2050.

På samme tid valgte PFA at fokusere aktieporteføljen i forhold til olie- og gassektoren, hvilket ifølge selskabet selv medførte en række frasalg.

Hos AkademikerPension, der i 2018 tog beslutningen om at sælge ud af sine aktier i kul, olie og tjæresand, mener man ikke, at man er gået glip af et afkast, fordi olie- og gassektoren har klaret sig bedre end grønne aktier.

»Vi er langsigtede investorer, og når vi går ud af det sorte og vægter op af det grønne, er det ikke fordi, vi har tænkt os at time det fra det ene til det næste år – både i forhold til vores egen portefølje og de forvaltere, som vi har hyret til at passe dele af den,« siger investeringschef Anders Schelde.

Anders Schelde understreger, at AkademikerPension holder skarpt øje med udviklingen, men selskabet manøvrerer i markedet ud fra den strategiske beslutning, og man ikke er urolige over de seneste års stigninger og fald.

Vi er langsigtede investorer, og når vi går ud af det sorte og vægter op af det grønne, er det ikke fordi, vi har tænkt os at time det fra det ene til det næste år

Anders Schelde, investeringsdirektør i AkademikerPension

»Sammenlignet med sidste år ser vi nærmest et omvendt billede på tværs af den sorte og grønne sektor. Går man længere tilbage, er de grønne aktier fortsat foran det overordnede marked og de sorte aktier,« påpeger han.

Anders Schelde er derfor fortrøstningsfuld, at timingen har været god.

»Det er vores strategiske slutning, at oliesektoren ikke har en fremtid, hvis ikke den omstiller sig. Derfor vil vi ikke investere i den, før det sker, da vi ser for store risici i forhold til, at vi kommer til at hænge på aktiver, som ikke vil have værdi i fremtiden. Så må tiden vise, om det om 5-10 år har været en god investering,« siger han.

Udover frasalget af sorte investeringer har AkademikerPension et mål om, at 22,5 pct. af pensionsmidlerne i 2030 skal være investeret klimavenligt, hvilket vil svare til ca. 50 mia. kr. I dag er tallet omkring 7-8 mia. kr.

Tilbage i august i år sendte Finanstilsynet en dog en løftet pegefinger i retning af de danske pensionsselskaber med beskeden om, at de grønne initiativer ikke må tage overhånd. Ønsket om at forbedre klimaet må ifølge Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, ikke stå over målet om bedre afkast.

»Der er ikke noget i vejen med, at selskaberne har en eksklusionsliste eller en ESG-politik (som omfatter miljø, sociale forhold og god selskabsledelse, red.), men det må ikke være på den måde, de risikostyrer investeringerne på. Det er et ret vigtigt budskab at få ud,« sagde Jesper Berg til Finans.

Han henviste samtidig til, at pensionsselskaberne ifølge loven er forpligtet til at gå efter det højest mulige afkast. Selvom det klimavenlige måske går hånd i hånd med højere afkast, skal klimarisici desuden ikke bruges som argument for at skifte sorte selskaber ud med klimafrontløbere.

Afkastet er stadig i centrum for os, men ansvarlighed er det næstvigtigste. Det har intet med politik at gøre, og vores erfaring er, at de to ting er gensidigt understøttende

Anders Schelde, investeringsdirektør i AkademikerPension

Anders Schelde fortæller, at muligheden for afkast overfor risikoen blev overvejet, da beslutningen om at sælge ud af den fossile sektor blev truffet. Konklusionen var, det ville være bedst for afkastet langsigtet.

»Afkastet er stadig i centrum for os, men ansvarlighed er det næstvigtigste,« siger han og tilføjer, at det intet har med politik at gøre, og selskabets erfaring er, at de to faktorer er »gensidigt understøttende«.

Han mener, at selskabet handler i tråd med Finanstilsynets regler om at købe ind igen, såfremt de sorte aktier er meget billige. Men selvom de i bakspejlet var det i løbet af 2020, var den langsigtede risiko stadig til stede.

»Hvis olieselskaberne begynder at tænke i at omstille forretningen, er det vores trigger for at købe dem igen. For så der er et afkast at hente på den lange bane, og vi har det prismæssige perspektiv med. Vi anskuer ikke markedet dag-til-dag og køber, bare fordi de er faldet meget. Det vil vi ikke nødvendigvis kunne time,« siger Anders Schelde.

Læs også
Top job