Politik

Kæmpefusion skaber dyb splittelse i fagbevægelsen

Fusionsplaner mellem LO og FTF er endt i internt rivegilde og mistanke om kupforsøg.

FTF’s formand Bente Sorgenfrey (tv.) står sammen med LO-formand Lizette Risgaard som de helt centrale personer i den planlagte fusion af de to store organisationer. Nu risikerer den at falde på jorden. Arkivfoto: Martin Lehmann

En sammenlægning af de to hovedorganisationer LO og FTF skulle have været en historisk fusion, der skabte en ny stor og slagkraftig organisation for 1,5 mio. lønmodtagere. Men nu truer fusionsplanerne i stedet for med at sprænge fagbevægelsen i atomer.

Hos FTF, som bl.a. tæller lærerne, sygeplejerskerne og politiet, beskyldes en række fagforeninger anført af Finansforbundet for i 11. time at forsøge at kuppe fusionen. Det viser mail-korrespondance mellem LO og FTF, som Jyllands-Posten er i besiddelse af.

LO og FTF
  • LO og FTF samler som hovedorganisationer en række forbund for henholdsvis ufaglærte/faglærte og lønmodtagere med kort eller mellemlang videregående uddannelse.
  • Blandt de store forbund i LO er 3F, HK, FOA og Dansk Metal.
  • I alt har LO 18 medlemsforbund, som har i alt ca. 1 mio. medlemmer.
  • Hos FTF er bl.a. Danmarks Lærerforening, BUPL, Dansk Sygeplejeråd og Politiforbundet med.
  • FTF tæller en lang række store og små fagforeninger med i alt 450.000 medlemmer.
  • Akademikerne er samlet i deres egen hovedorganisation, AC.

Og i LO er der dyb uenighed blandt landets største fagforeninger.

Mens HK, Foa og Dansk Metal alle vil stemme ja, når LO’s forretningsudvalg fredag skal tage endelig stilling til, om der som planlagt skal holdes en ekstraordinær kongres den 13. april med fusion på dagsordenen, ventes 3F at sige nej.

»Uanset hvordan det ender, står fagbevægelsen endnu mere splittet og svækket end før,« siger arbejdsmarkedsprofessor Henning Jørgensen, Aalborg Universitet.

3F træffer sin endelige beslutning om ja eller nej til en fusionskongres på et hovedbestyrelsesmøde torsdag, men 3F-formand Per Christensen luftede forleden dyb skepsis i 3F’s fagblad.

Per Christensen ønsker ikke at uddybe sine betænkeligheder før hovedbestyrelsesmødet, men han frygter bl.a., at de ufaglærte vil få en meget svagere stemme, hvis FTF’erne med deres mellemlange videregående uddannelser kommer med om bord.

Tidsplan for LO/FTF fusion
  • Fredag 9. februar tager forretningsudvalgene i LO og FTF stilling til, om de to hovedorganisationer som planlagt skal holde sideløbende kongresser i Odense 13. april med fusion på dagsordenen.
  • Beslutningen om at gå videre til kongres kræver simpelt flertal begge steder, men på kongresserne vil det kræve kvalificeret flertal at få fusionen vedtaget.
  • Op til mødet fredag tager de enkelte medlemsforbund stilling til, om de ønsker at gå videre med fusionskongresserne, eller om fusionsplanerne skal aflyses.

I FTF mener Finansforbundet og flere andre forbund med primært privatansatte, at storfusionen alligevel ikke vil blive apolitisk, som der ellers er lagt op til, og de føler et større tilknytningsforhold til akademikerne end til LO.

Mailkorrespondance viser, at i alt seks FTF-forbund i slutningen af januar holdt møde med akademikernes hovedorganisation, AC, om muligheden for at opstille et strategisk samarbejde med AC som alternativ til fusionen med LO.

Finansforbundets formand, Kent Petersen, bekræfter, at mødet har fundet sted. Han vil dog ikke høre tale om kupforsøg.

»Der ligger ingen kupplaner i det, men et forsøg på at skabe en organisation, som mine medlemmer kan se sig selv i,« siger han.

BRANCHENYT
Læs også