Politik

ASE: Selvstændige beskattes hårdere end lønmodtagere

Skattesystemet favoriserer lønmodtagerne, og det kvæler iværksætteriet, mener fagforeningen ASE. Skatteminister Karsten Lauritzen (V) lover at se nærmere på sagen.

Karsten Mølgaard Jensen, adm. dir. for fagforeningen ASE, mener det er uretfærdigt at de selvstændige i visse tilfælde beskattes hårdere end lønmodtagerne. Foto: Thomas Emil Sørensen.

Iværksættere og selvstændige betaler mere i skat end lønmodtagere, uanset om de driver deres virksomhed som et aktie- eller personligt selskab. Det viser en ny analyse fra de selvstændiges a-kasse, ASE.

Tallene viser ifølge Karsten Mølgaard Jensen, ASE’s adm. direktør, at de selvstændige stilles ringere, selvom de udgør en vigtig del af dansk erhvervsliv.

»Vi vil gerne have nogle til at starte virksomhed, der skaber vækst og job. Så skal man ikke også betale mere i skat, end hvis man får sin indkomst som lønmodtager. Måske tværtimod,« siger Karsten Mølgaard Jensen.

Ases analyse gennemgår en række forskellige indkomstgrupper og formuestørrelser.

Har man f.eks. en indkomst på 350.000 kr. og en nettoformue på 500.000 kr., får man som lønmodtager omtrent 243.000 kr. ud efter skat. Som aktiv ejer er det 241.600 kr. Ryger indkomsten op på 1 mio. kr., og har man en opsparet formue på 10 mio. er forskellen i indkomst efter skat på mere end 50.000 kr.

Iværksættertal

Iværksætterselskaber udgør 8 pct. af nye firmaer - 13 pct. af beskæftigelsen.

Der var over 5.200 iværksætterselskaber i 2016.

Det er en vækst på næsten 4.100 selskaber eller 360 pct., siden den nye selskabsform rettet mod iværksætteri så dagens lys i 2014.

Her blev det muligt at starte en virksomhed med et indskud på kun 1 krone.

Selskaberne er dog forpligtede til at spare 25 pct. af et eventuelt overskud op i selskabet, indtil selskabskapitalen udgør 25.000 kr., hvorefter selskabet kan omdannes til et anpartsselskab.

Blandt de nye virksomheder i 2016 udgør enkeltmandsvirksomheder 51 pct..

De nye iværksætterselskaber etableres især inden for erhvervsservice og handel og transport.

Kilde: Dst.dk

Problemet opstår bl.a., fordi kapitalafkastet i virksomhedsordningen beskattes hårdere end for lønmodtagerne, vurderer Per Ørtoft Jensen, partner i revisionsfirmaet PwC.

Ifølge ham er der dog andre fordele i virksomhedsordningen, som gør den attraktiv for selvstændige.

»Isoleret set er det korrekt, at selvstændige i virksomhedsordningen beskattes hårdere end lønmodtagere, for så vidt angår formueafkastet af den investerede kapital. Men ser man på ordningen som helhed, er der andre fordele i den, som f.eks. at man kan udskyde skatten,« siger Per Ørtoft Jensen.

Andelen af beskæftigede i Danmark, der arbejdede som selvstændige, lå på 8,3 pct. i 2014, hvilket ifølge Danmarks Statistik var den tredjelaveste blandt EU's 28 medlemslande. Den er siden steget til 13 pct.

Regeringen har bl.a. sat som mål at hjælpe iværksætteriet. Erhvervspakken fra efteråret skal bl.a. gøre det lettere for dem at få adgang til kapital.

Hvis tallene stemmer, lover skatteminister Karsten Lauritzen (V) at se nærmere på sagen. Skatteministeren påpeger ligesom Per Ørtoft Jensen, at ordningerne vendt mod iværksættere og selvstændige allerede er attraktive.

»Det politiske ønske er, at man som selvstændig skal beskattes mindre. Hvis det er tilfældet, at man beskattes hårdere, så har vi et problem. Men lige præcis den konklusion tror jeg godt, at man fagligt kan udfordre,« siger Karsten Lauritzen.

Læs også
Top job