Politik

3F siger ja til storfusion i fagbevægelsen

Hovedbestyrelsen i landets største fagforening har netop besluttet at sige ja til en ny fagforeningsmastodont med 1,5 mio. medlemmer.

3F-formand Per Christensen. Arkivfoto: Jens Dresling

Med stemmerne 81-1 har landets største fagforening besluttet sig for alligevel at sige ja til den fusion mellem LO og FTF, som de to hovedorganisationer fredag holder ekstraordinære kongresser for at tage stilling til.

Dermed er der ikke længere tvivl om udfaldet af afstemningen hos LO. I alt 400 delegerede fra LO's medlemsforbund er kaldt til ekstraordinær kongres. To tredjedele af dem skal sige ja for, at fusionen med FTF bliver til noget. 3F sidder alene på 105 mandater inklusiv 3F-formand Per Christensens stemme.

LO og FTF
  • LO og FTF samler som hovedorganisationer en række forbund for henholdsvis ufaglærte/faglærte og lønmodtagere med kort eller mellemlang videregående uddannelse.
  • Blandt de store forbund i LO er 3F, HK, FOA og Dansk Metal.
  • I alt har LO 18 medlemsforbund, som har i alt ca. 1 mio. medlemmer.
  • Hos FTF er bl.a. Danmarks Lærerforening, BUPL, Dansk Sygeplejeråd og Politiforbundet med.
  • FTF tæller en lang række store og små fagforeninger med i alt 450.000 medlemmer.
  • Akademikerne er samlet i deres egen hovedorganisation, AC.

De kendte nej-sigere i LO er nu Malerforbundet, Blik og Rør og Serviceforbundet, der til sammen kan mønstre 22 delgerede.

Samtidig går LO nu ikke længere ind i en fusion med landets største fagforening som en tvangsgift modstander af projektet. 3F havde på forhånd gjort det klart, at 3F agtede at gå med i fusionen, hvis det endte sådan.

3F er dog med dagens afstemning i hovedbestyrelsen vendt på en tallerken efter at have sagt nej til fusionen.

Men efter det oprindelige nej stillede 3F fire krav for alligevel at gå med, og i de seneste dage har der været arbejdet intenst på højeste plan i fagbevægelsen for at komme 3F tilstrækkeligt imøde på de fire krav.

Per Christensen kalder indrømmelserne en »kæmpestor sejr« for 3F:

»Vi har kæmpet i måneder for at få netop de her ændringer igennem. Det er en kæmpestor sejr for 3F og vores 300.000 medlemmer. Jeg er rigtig, rigtig glad,« lyder det fra forbundsformand Per Christensen i en pressemeddelelse.

3F's ændringsforslag
3F kræver fire ændringer for alligevel at sige ja til en fusion mellem LO og FTF:
  • Lokal struktur. Forbund, der ikke tilslutter sig LO's eksisterende lokal struktur, skal i stedet for indbetale et ekstra centralt kontinget på 10 kr. pr. medlem årligt, som så fordeles ud til lokal sektionerne
  • Økonomi. Hvis ekstraordinært mange medlemmer (f.eks. alle de private forbund i FTF) falder fra og ikke vil med over i en ny hovedorganisation, "bortfalder det økonomiske grundlag", og en ny kongres skal tage stilling til fusionens skæbne.
  • Tilskud. De tilskud og kontingent, som LO i dag betaler til en række organisationer, f.eks. DSU, SFU, Arbejdermuseet og AOF skal fortsætte "i mindst 10 år".
  • Politisk linje. Den politiske interessevaretagelse skal ske "med afsæt i centrum/venstre".

3F's krav går på fastholdelse af en lokalstruktur, som LO har i dag, tydeligere markering af politisk tilhørsforhold hos »centrum-venstre« samt fortsat støtte til en række institutioner og organisationer med rod i fagbevægelsen og Socialdemokratiet samt krav til det økonomiske grundlag for en fusion.

Hos FTF tegner det ifølge Finans' oplysninger til et mere sikkert ja til fusionen, fordi Dansk Sygeplejeråd for nylig besluttede at sige ja og dermed stillede sine mange stemmer bag et ja sammen med andre store FTF-forbund som bl.a. Danmarks Lærerforening og BUPL.

Til det sidste og helt frem til fredag morgen foregår der dog ifølge Finans' oplysninger drøftelser internt i og imellem LO og FTF for at sikre så stor opbakning til fusionen som muligt.

Læs også