Politik

Vismænd vil omlægge SU til lån

Studerende på kandidatdelen af de videregående uddannelser skal ikke længere have gratis stipendier men udelukkende statsgaranterede lån, foreslår de økonomiske vismænd.

Lad de kandidatstuderende låne til deres uddannelse, lyder forslaget fra de økonomiske vismænd. Arkivfoto: Gregers Tycho

Siden starten i 1970 er udgifterne til SU 14-doblet, mens antallet af studerende kun er godt fordoblet. Det er en af flere grunde til, at de økonomiske vismænd i den netop offentliggjorte vismændsrapport har valgt at kaste sig over SU-systemet.

»Vi vurderer, at studiestøtten på lange videregående uddannelser er for høj, og at en delvis omlægning fra stipendie til lån vil være hensigtsmæssig,« siger overvismand Michael Svarrer.

Udgifter til SU-systemet ligger nu på godt 20 mia. kr. årligt, og pengene kan ifølge vismændene bruges mere fornuftigt.

Vismændene foreslår, at stipendier begrænses til bachelordelen af en videregående uddannelse. Derefter skal stipendierne til kandidatdelen omlægges til udelukkende at bestå af lån.

Ud over at begrænse de offentlige udgifter, vil en omlægning til lån på kandidatdelen også ifølge vismændene være med til at bremse trafikken af unge fra det øvrige EU, som har opdaget det gavmilde danske stipendiesystem - og med EU-domstolen i ryggen kan kræve dansk SU.

Siden 2012 er der sket en betragtelig stigning i antallet af studerende, som modtager dansk SU i medfør af EU-retten. Det skyldes en afgørelse fra EU-domstolen i 2013, der giver unge fra det øvrige EU adgang til dansk SU, hvis de arbejder 10-12 timer om ugen ved siden af studierne.

Der er nu 31.000 udlændinge, som modtager dansk SU. Godt 30 pct. heraf er unge, som får SU med EU-retten i hånden, og de er primært optaget på de videregående uddannelser.

Et væsentligt argument imod at omlægge dele af SU'en til lån har tidligere været, at en lånemodel vil have social slagside og gøre op med princippet om fri og lige adgang til uddannelser - samt gøre det svært at bryde med den sociale arv.

Vismændene fremhæver dog, at den bekymring ikke har noget på sig, hvis det netop kun er kandidatdelen, der omlægges til lån. Så har de unge fået en bachelor, og de har gode muligheder for selv at vurdere, om de har evner og mod på en kandidatuddannelse, og om der er så meget fremtidsperspektiv i uddannelsen, at de har mod på at låne til den.

Som en sidste finesse peger vismændene på, at en omlægning til lån også kan introduceres som en trussel på bachelordelen. Det skal ske ved, at de studerende risikerer, at deres stipendium i et givent studieår bliver omlagt til lån, hvis de ikke har den forventede fremdrift i studierne.

Læs også
Top job