Politik

Efter svindelsager: Satspuljesystem får massiv kritik fra fagfolk og politikere

Både politikere og statsrevisorer efterlyser et opgør med den måde, som satspuljen i dag er skruet sammen på.

Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, ønsker en ny finansieringsmodel til satspuljemidlerne. Foto: Jens Dresling

Svindelsager for millioner har sat et nyt fokus på statens forvaltning af satspuljemidlerne og har fået flere fagfolk og politikere til at ytre et ønske om at afskaffe ordningen i sin nuværende form.

Svindelsagerne indebærer bl.a. den 64-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen, der er mistænkt for at have svindlet sig til 111 mio. kr. af satspuljemidlerne. Samtidig har Socialstyrelsen netop politianmeldt tre frivillige foreninger for at have svindlet sig til 4,3 mio. kr. fra ansøgningspuljer på børne- og socialområdet til 25 projekter.

Blandt kritikerne er Enhedslistens fungerende socialordfører, Rasmus Vestergaard, der over for TV 2 udtrykker stor modstand mod satspuljekonstruktionen, herunder både finansiering og forvaltning. Han mener, at der er behov for et helt nyt system.

Også finansordfører for Dansk Folkeparti, René Christensen, er utilfreds med den nuværende finansiering af satspuljen og efterlyser en ny model.

»Vi ønsker, at vi får en anden finansiering, og at folke- og førtidspensionister bliver taget ud af ligningen. De finansierer faktisk halvdelen af satspuljen i dag. Derfor vil en del af det arbejde komme over på finansloven,« siger han til nyhedsmediet.

Rigsrevisionen har desuden gentagne gange kritiseret administrationen af midlerne, der årligt beløber sig til omtrent 15 mia. kr.

Onsdag blev Folketingets Statsrevisorer, der er politisk udpegede til at revidere statens regnskaber, orienteret om sagen af Rigsrevisionen. Formand for Statsrevisorerne, Henrik Thorup (DF), fremhævede, at statsrevisorerne siden 2002 har afleveret i alt syv beretninger om administrationen af satspuljemidler med kritiske bemærkninger om, at »det er svært at kontrollere, hvad der foregår«.

»Vi har gjort alt, hvad vi kunne – på livet løs – men hvis ikke man hører efter, så er der i princippet ikke noget at gøre ved det,« lød det fra Henrik Thorup.

Heller ikke Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, mener, at den nuværende håndtering af systemet er god nok. Ifølge ham kræver det stor del administration og kontrol at benytte sig af puljeordninger på det sociale område.

»Puljer kan svindles, og det kan almindelige driftsmidler også, hvis man ikke har et tilstrækkeligt kontrolmiljø,« siger Per Nikolaj Bukh til TV 2.

BRANCHENYT
Læs også