Politik

Statsrevisorerne vil endevende den danske håndtering af hvidvask

Statsrevisorerne beder nu Rigsrevisionen om at undersøge myndighedernes håndtering af hvidvasksager fra 2016 til 2018.

De seks statsrevisorer vil nu endevende den danske håndtering af hvidvask og terrorfinansiering. I bagerste række fra venstre ses Frank Aaen (EL), Britt Bager (V) og Henrik Sass Larsen (S), mens forreste række består af Villum Christensen (LA), Henrik Thorup (DF) og Klaus Frandsen (RV). Foto: Statsrevisorerne

Statsrevisorerne vil til bunds i, hvordan offentlige myndigheder som Finanstilsynet, Skat, Erhvervsstyrelsen og bagmandspolitiet helt præcist tackler informationer og mistanke om hvidvask og terrorfinansiering.

Derfor har de seks politisk udpegede statsrevisorer med Henrik Thorup (DF) i spidsen nu bedt Rigsrevisionen om at indlede en officiel undersøgelse af perioden fra 2016 til og med 2018.

Det sker i forlængelse af et revisormøde den 19. december og i form af et tre sider langt dokument til Rigsrevisionen. Her oplister politikerne en stribe overordnede spørgsmål, de ønsker besvaret:

  • Er indsamlingen af informationer tilrettelagt, så den kan danne grundlag for en effektiv forebyggelse og retsforfølgelse?
  • Hvordan bringes informationerne fra de indberetningspligtige myndigheder i spil?
  • Hvor effektivt er tilsynet med virksomheder og individer fra Finanstilsynets side?
  • Hvordan tilrettelægger bagmandspolitiet arbejdet med at modtage, analysere og videreformidle underretninger om hvidvask og terrorfinansiering?
  • I hvilket omfang sker der en løbende evaluering af den samlede indsats på området?
  • Og hvordan håndteres retssikkerheden for de virksomheder og individer, som underretningerne kredser omkring?
BRANCHENYT
Læs også