Politik
0

Femdobling siden 2006: Aldrig har så mange danskere sat livet som pensionist på standby

I 2006 valgte godt 4.000 danskere at vente med at gå på folkepensionen. Nu har mere end 20.000 ældre udsat deres folkepension.

Siden 2006 er antallet af ældre, som fortsætter med at arbejde i stedet for at gå på pension, femdoblet.
Arkivfoto: Joachim Ladefoged.

Mens debatten kører på højtryk om nedslidte ældre og behovet for tidlig folkepension, stortrives andre ældre tilsyneladende med at arbejde.

Stadig flere ældre siger nej tak til folkepension, selv om de har alderen til det. De vælger at fortsætte med at arbejde mod at få mere i folkepension, når de engang forlader arbejdsmarkedet.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at 20.400 ældre i 2017 opsatte deres folkepension, som det hedder, når man venter med at hæve folkepension mod at få mere sidenhen.

Det er en femdobling i forhold til 2006, da 4.200 ældre havde opsat folkepension.

»Vi kan se, at stadig flere seniorer udskyder folkepensionsalderen, og det er vigtigt at fastholde den positive udvikling,« siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).


Ordningen trådte i kraft i 2004, og siden er kravet, om hvor mange timer man skal arbejde for at kunne opsætte sin folkepension, sat ned ad to omgange.

Opsat folkepension

Når man når folkepensionsalderen, har man mulighed for at opsætte sin folkepension, dvs. vente med at blive folkepensionist mod at få en større udbetaling senere i form af et ventetillæg.

Kravet er, at man arbejder mindst 750 timer på et år.

Ventetillægget afhænger af, hvor mange år flere man tager på arbejdsmarkedet.

Hvis man venter et år, bliver den udbetalte folkepension forhøjet med et ventetillæg på 5 pct. resten af livet.

2 år giver 11 pct.

3 år giver 17 pct.

4 år giver 24 pct.

5 år giver 32 pct.

Udskyder man folkepensionen i 6, 7, 8, 9 eller 10 år, får man et tillæg på hhv. 40, 49, 60, 71 eller 83 pct.

Kilde: ældresagen.dk


Tallene er opgjort i helårspersoner. Målt i andelen af folkepensionister, som opsætter deres folkepension, er der også sket en stigning fra 0,5 pct. til 1,9 pct.

Siden 2014 har man skullet arbejde mindst 750 timer på et år for at optjene det ventetillæg, som gør, at man får en højere udbetaling, når man går på pension.

Ældre Sagen forklarer udviklingen med, at ordningen med opsat pension er mere tilgængelig, samtidig med at flere ældre ønsker at blive på arbejdsmarkedet.

»Der er en tendens til, at vi bliver længere på arbejdsmarkedet, hvilket man bl.a. kan se ved, at der ikke er så mange, der går på efterløn længere. Og så er der flere ældre, der heller ikke ser nogen grund til at stoppe, selv om de når folkepensionsalderen,« siger chefkonsulent i Ældre Sagen Claus Blendstrup.

Ordningen med opsat pension er ifølge Claus Blendstrup især interessant for ældre, der ellers står til at blive modregnet i deres folkepension, fordi de arbejder ved siden af og har en god løn.

BRANCHENYT
Læs også