Politik

Storstilet angreb på sommertid bliver forsinket

Europa-Parlamentet støtter ganske vist oprøret mod det halvårlige skifte mellem sommer- og vintertid. Men foreløbig er det udskudt et par år.

Illustration: Lotte Overgaard


Når klokken bliver 2 natten til søndag, bliver den med det samme 3. Og selv om det ifølge EU-Kommissionen burde være sidste gang, europæerne skifter til sommertid, er opgøret med den omdiskuterede regel blevet udskudt.

Det er konsekvensen, efter at et flertal i Europa-Parlamentet i denne uge besluttede at støtte det oprindelige forslag fra EU-Kommissionen om at afskaffe skiftet mellem de to tider – men samtidig besluttede at udsætte det hele, foreløbig til 2021.

»Vi er glade for, at parlamentet er enige med os i, at der skal sættes en stopper for skiftet mellem sommer- og vintertid. Så er det ok, at de gerne vil have mere tid til at få det gennemført«, siger en talsmand for EU’s transportkommissær Violeta Bulc, der har ansvaret for affæren.

At sagen overhovedet er et anliggende for EU, skyldes, at tidsskiftet er fastlagt i EU-lovgivning for at sikre, at alle Europas lande stiller urene på samme tidspunkt. Derfor kræver det en lovændring, hvis skiftet mellem sommer- og vintertid skal ophæves.

Der er ikke noget videnskabeligt belæg for, at den ene tid er bedre end den anden.

Ole Birk Olesen (LA), transportminister

Og det skal det, mener EU-Kommissionen, der kom med sit forslag i efteråret. Gennemføres det, bliver det op til hvert enkelt land at fastlægge, om det ønsker sommer- eller vintertid. Og derefter blive på den tid.

Nu har parlamentet erklæret sin støtte. Men for at få ændringen gennemført, skal EU’s ministerråd også tilslutte sig. Og her møder forslaget endnu ikke opbakning.

Ikke enige om tid

Hovedudfordringen er, at medlemslandene helst skal blive enige om, hvilken tid de ønsker. Ellers risikerer Europa at blive opdelt i fem tidszoner i forhold til de nuværende tre. Og man risikerer, at tæt integrerede nabolande som Danmark og Sverige eller Holland og Belgien pludselig får forskellige tidszoner. Det vil give problemer for det indre marked. Derfor trækker sagen ud i ministerrådet.

»Jeg forstår fuldt ud vigtigheden af at sikre en koordineret tilgang mellem medlemsstaterne omkring deres endelige valg af standardtid,« lyder det fra Bulc i en skriftlig udtalelse.

Sommertid

EU Kommissionen foreslog i 2018, at skiftet til sommertid den 31. marts 2019 skulle være et sidste for de lande, der ønskede at indføre permanent sommertid.

Forslaget blev i denne uge udskudt foreløbig to år af Europa-Parlamentet.

Sommertiden blev opfundet for at spare energi om sommeren. Besparelsen er i dag reduceret væsentligt, men der er stadig en energimæssig gevinst i Sydeuropa.

Ifølge EU Kommissionen sparer Italien årligt 0,2 pct. af det årlige elforbrug på grund af sommertiden. Det svarer til omkring 94,5 mio. euro.

Tilsvarende har en rapport fra Institute of Diversification and Energy Savings (IDAE) i 2015 vist, at Spanien årligt sparer 300 mio. euro.

Den danske regering har f.eks. endnu ikke ønsket at give til kende, hverken om den støtter parlamentets ønske om at afskaffe skiftet, eller om den i så fald ønsker sommer- eller vintertid.

I denne uge støttede Venstre i Europa-Parlamentet, Morten Løkkegaard, en afskaffelse af skiftet, mens De Konservatives Bendt Bendtsen stemte imod.

Men det er det tredje regeringsparti, Liberal Alliance, der har sagen i regeringen. Transportminister Ole Birk Olesen (LA) afviste i efteråret at tage stilling, og i stedet lancerede han »en grundig og god offentlig debat om sagen«.

»Der er ingen politiske principper eller ideologier, der tilsiger, at man går ind for sommertid eller normaltid... Når hverken principper eller faktuel viden tilsiger det ene eller andet, så er vi nødt til at snakke med samfundet,« sagde ministeren.

Minister: En smagssag

I dag ønsker han ikke at stille op til interview, men i en mail indikerer han, at han anser den folkelige debat for afsluttet:

»Den danske befolkning er ligesom erhvervet delt i spørgsmålet. Nogle foretrækker sommertid, andre kan bedst lide vintertid. Der er ikke noget videnskabeligt belæg for, at den ene tid er bedre end den anden; det er en smagssag, og det viser høringen og den offentlige debat.«

Han ønsker dog fortsat ikke at meddele en holdning, men henviser til, at EU-formandslandet Rumænien arbejder på et kompromis.

»Det forventes, at det rumænske formandskab udarbejder et nyt kompromisforslag primo maj 2019, som vil skulle behandles i ministerrådet. Der er behov for at se det nye kompromisforslag, førend der kan tages stilling til Kommissionens forslag om afskaffelse af de halvårlige skift til og fra sommertid samt til spørgsmålet, om Danmark i så fald skal have permanent sommertid eller vintertid som standardtid,« skriver Ole Birk Olesen.

Læs også