Politik

Venstres klima-forslag for landbruget kan blive en dyr omgang

Venstre peger på opkøb af landbrugsjord som et bidrag i klimakampen, hvilket bakkes op af Landbrug & Fødevarer. Her foreslår man at afsætte en mia. kr. til opkøb. I første omgang.

Landbruget bliver sammen med transportsektoren fremhævet i Venstres finanslovsforslag som to sektorer, man skal se på for at reducere CO2-udledning, eksempelvis ved at staten køber jord af landmændene. Landbrug & Fødevarer foreslår, man staten begynder med at købe for 1 mia. kr.  Foto: Colourbox Foto: Colourbox

Venstre bakker op om en CO2-reduktionen på 70 pct. i 2030 og peger i sit finanslovsforslag på transport- og landbrugsområdet som brancher, hvor reduktionerne kan findes...

Hvis du allerede har adgang
BRANCHENYT
Læs også