Politik

Hjemlande gør det svært at sende migranter retur

Blot hver fjerde EU-betalte flysæde til hjemsendelse af migranter blev brugt sidste år. Mangel på samarbejde med migranternes hjemlande gør det svært for Europa at komme af med dem, viser rapport.

Siden den store migranttilstrømning i 2015 og 2016 har EU styrket det fælles grænseagentur Frontex. Det har bl.a. fået til opgave at koordinere og organisere tvungne hjemsendelser på tværs af landene. Her befinder vi os i en lejr nær byen Bihac i Bosnien-Herzegovina. Foto: Marko Djurica/Reuters

Sidste år betalte EU-landene for mere end 55.000 flysæder til at sende migranter uden opholdsgrundlag retur til deres hjemlande. Da året var gået, havde der siddet migranter på 22 pct. af pladserne. En del af de øvrige blev brugt på ledsagende politi og læger – resten stod tomme.

De mange halvtomme fly ud af Europa er resultatet af en stor modstand i migranternes hjemlande mod at tage imod egne statsborgere.

Vi skal ikke finansiere lande, der gør os til grin.

Peter Kofod (DF), medlem af Europa-Parlamentet

Det fremgår af en ny rapport fra Den Europæiske Revisionsret, der har set nærmere på, hvad der bremser de hjemsendelser, som de europæiske regeringer har forsøgt at give høj prioritet, siden migrantkrisen begyndte i 2015.

»Manglen på samarbejde med hjemlandene er et centralt og afgørende punkt for den problemstilling,« siger den ansvarlige for rapporten, Leo Brincat.

I rapporten beskrives konkret, hvordan en række lande som Marokko, Algeriet og Tunesien opstiller så svære betingelser og krav for at tage egne statsborgere retur, at det i nogle tilfælde »ikke er muligt« at gennemføre hjemsendelserne. I Algeriet udstedes eksempelvis rejsedokumenter, der kun er gyldige i 24 timer, hvilket ikke er tid nok til en hjemsendelse.

Et andet problem er ifølge Leo Brincat, at en aftale om ulandsbistand, handel og migration, som EU har indgået med bl.a. 48 lande i Afrika, slet og ret bliver brudt af modparten.

»Cotonou-aftalen, der understreger landenes pligt til at tage imod deres egne borgere, når de ikke har ret til at være i Europa, bliver ikke overholdt,« siger han.

»Hvis landene ikke overholder de aftaler, vi indgår, må vi smække pengekassen i eller stoppe med at udstede visa til deres indbyggere. Vi skal ikke finansiere lande, der gør os til grin,« siger medlem af Europa-Parlamentet Peter Kofod (DF).

Kaptajnen siger nej

Udover det vanskelige samarbejde med hjemlandene bliver hjemsendelser med almindelige rutefly bl.a. hindret af manglende rejsedokumenter, migranter, der bliver væk inden afrejse, og flykaptajner, der ikke vil have migranterne med.

Samarbejdet mellem EU-landene fungerer ifølge rapporten heller ikke optimalt, fordi landene ikke udveksler oplysninger om migranter i hjemsendelsesposition.

I Danmark opgjorde Rigspolitiet sidste år antallet af afviste asylsøgere i udsendelsesposition til 1.146.

Udlændingeminister Mattias Tesfaye skriver i en mail, at revisionsrettens konklusioner »peger på præcis de problemer, som vi og andre EU-lande har påpeget gennem flere år«:

»Der er for mange udlændinge, der ikke rejser hjem, når de ikke har ret til at være her i landet. Eller hvor hjemlandet ikke vil acceptere, at de vender hjem. Det har vi i regeringen et stort fokus på både herhjemme og i EU.«

BRANCHENYT
Læs også