Politik

Tænketank: Danske seniorer halter efter de svenske på arbejdsmarkedet

Hvis danske 55-64-årige arbejdede lige så meget som svenskerne, ville det øge arbejdsudbuddet med 50.000 personer, konstaterer regeringens seniortænketank.

Mens statsminister Mette Frederiksen arbejder på at indføre en ny ret til folkepension før tid, kommer regeringens egen seniortænketank i sin længe ventede rapport med en beregning af potentialet i at gå i modsat retning.

Danskere i aldersgruppen 55-64 år arbejder nemlig væsentligt mindre end jævnaldrende svenskere. Mens beskæftigelsesandelen blandt svenske seniorer er 77,9 pct., er den kun 70,7 pct. i Danmark.

Seniortænketanken

Seniortænketanken blev nedsat af VLAK-regeringen i 2017 med tidligere LO-formand Harald Børsting som formand.

Formålet var at komme med anbefalinger til, hvordan danske ældre kan blive længere på arbejdsmarkedet.

Seniortænketanken skulle være kommet med sine anbefalinger i sommeren 2019, men den forlængede arbejdet og kommer derfor først nu med i alt 20 anbefalinger.

»Et lille tankeeksperiment – hvis Danmark kunne komme op på det svenske niveau, ville det svare til at øge beskæftigelsen med omkring 50.000 personer. Ud fra et groft skøn ville dette svare til en forbedring af de offentlige finanser med ca. 13,5 mia. kr., et beløb højere end udgifterne til 20.000 sygeplejersker,« hedder det i rapporten, der præsenteres torsdag.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard ønsker ikke at kommentere rapporten før præsentationen. Seniortænketanken blev nedsat af den forrige regering, men blev videreført efter valget.

Beskæftigelsesordfører Samira Nawa (R) finder sammenligningen med de svenske 55-64-årige yderst interessant.

»Vi er optaget af, at alle ældre, der kan og vil arbejde, skal have mulighed for det. Det kan ikke nytte noget at trække arbejdskraft ud nu. Der er behov for folk, og vi har store udfordringer på velfærd og klima, som vi skal have finansieret,« siger hun.

Formanden for velfærdskommissionen, professor Torben M. Andersen, kalder sammenligningen med Sverige »meget rimelig«.

Han understreger, at tilbagetrækningsalderen i Danmark er på vej i retning af Sverige, som aldrig har haft en efterlønsordning. Dels som følge af den gradvise forhøjelse af efterløns- og pensionsalderen, og dels fordi der bliver flere veluddannede ældre, som typisk arbejder længere.

Regeringens planer om en ny ret til tidlig folkepension for nedslidte med mange arbejdsår kan dog ændre det billede.

»Det er i hvert fald noget, der vil virke i nedadgående retning,« siger Torben M. Andersen.

BRANCHENYT
Læs også