Politik

Tredobling af afgifter på plasticposer skal finansiere finansloven

Regeringen og dens støttepartier vil i 2020 bl.a. skære ned på statens forbrug af konsulenter samt hæve afgiften for generationsskifte. Til gengæld lykkedes det ikke for regeringen at få opbakning til øget betaling fra arbejdsgivere til sygedagpenge.

Finansminister Nicolai Wammen har mandag aften fået en finanslov for 2020 igennem med SF, de radikale, Enhedslisten og Alternativet.

S-regeringen og dens støttepartier har sent mandag aften indgået aftale om finansloven for 2020.

Af en pressemeddelelse fremgår det, at tiltagene i finansloven bl.a. skal finansieres ved at nedbringe statens forbrug af konsulenter. Samtidig tredobles afgifterne på bæreposer og engangsservice for at skaffe midlerne til finanslovens udgifter.

Blandt de store tiltag i finansloven har partierne indgået en aftale om at øge den grønne omstilling. Det betyder, at der oprettes ”Danmarks Grønne Fremtidsfond” på 25 mia. kr.

Den skal »investere i grønne og bæredygtige projekter samt skabe grønne arbejdspladser«.

På det grønne område er der også prioriteret penge til en skovfond og mere urørt skov. Samtidig hæves afgifterne på en række miljøskadelige stoffer.

I pressemeddelelsen fra Finansministeriet fastslås samtidig, at »med aftalen afsættes der også midler til udtagning af landbrugsjord, hvilket kan bidrage til at reducere landbrugets drivhusgasudledning«.

Ud over plasticposerne og konsulenterne er der mandag aften lige efter aftalens indgåelse endnu ikke offentliggjort yderligere detaljer om, hvordan finansloven skal finansieres.

Ved præsentationen af aftalen foran de fremmødte medier i ministeriet fastslog finansminister Nicolai Wammen dog, at også bl.a. tinglysningsafgiften vil stige som konsekvens af den nye finanslovs-aftale. Desuden kommer der bl.a. øget arveafgift.

I regeringens udspil til den nye finanslov var der også lagt op til, at den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode skulle ændres fra 30 til 40 dage. Netop det element har mødt hård kritik fra bl.a. Dansk Arbejdsgiverforening.

Enhedslistens Pernille Skipper har ved præsentationen i Finansministeriet mandag aften meddelt, at det forslag er væk. Det betyder, at den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode dermed fortsat bliver på 30 dage.

»Der var ikke enighed om det som regeringen lagde frem på det punkt, og derfor bliver det ikke til noget,« siger finansminister Nicolai Wammen om det afblæste forslag med sygedagpengene.

BRANCHENYT
Læs også