Politik

Klimakamp udløser milliardregning fra EU

Kommissionen vil hæve EU-budgettet med mere end 50 mia. kr. for at finansiere ny grøn fond. Dele af Danmark kan også få del i pengene.

Kulfyrede varmeværker skal udfases de kommende år, og EU Kommissionen lægger op til at have EU's næste flerårige budget for at finansiere omlægningen. Arkivfoto

BRUXELLES​

Danmark og de øvrige EU-lande kan se frem til en ekstra EU-regning for den grønne omstilling og et klimaneutralt EU i 2050...

BRANCHENYT
Læs også