Politik

Politikerne vil gøre op med de unges frie valg af gymnasium

Et flertal i Folketinget ønsker tosprogede elever fordelt på flere gymnasier. Der går dog for mange i gymnasiet, som ikke bør gå der, mener V og DF.

Viby Gymnasium har på kort tid oplevet en markant stigning i andelen af elever med indvandrerbaggrund. I 1. g er det halvdelen. Foto: Stine Rasmussen Høje-Taastrup Gymnasium er et af de gymnasier i hovedstadsområdet, der har måttet se en stor del af de etnisk danske unge søge andre steder hen, i takt med at andelen af tosprogede er steget. Foto: Gregers Tycho

Et flertal i Folketinget erklærer sig parate til at gøre op med elevernes frie valg af gymnasium.

Det kan ske ved at oprette skoledistrikter, lægge loft over antallet af klasser på de mest populære bygymnasier samt eventuelt også sætte en grænse for, hvor stor en andel af tosprogede elever der må være på et gymnasium, lyder forslagene...

BRANCHENYT
Læs også