Politik

Undersøgelse frikender Postnord for mistanker om urent trav

Deloitte har undersøgt anonyme beskyldninger mod Postnord og afviser, at der er noget at komme efter.

Postnord blev i december ramt af en række anonyme beskyldninger, som nu er blevet tilbagevist af Deloitte. Foto: Benjamin Nørskov

En revisionsundersøgelse har afkræftet en række alvorlige beskyldninger om urent trav i Postnord.

Det oplyser Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, der onsdag er blevet orienteret om undersøgelsens konklusioner.

Undersøgelsen blev gennemført af Deloitte, efter at transportordførerne i december blev bekendt med et anonymt brev, der bl.a. påstod, at der skete en sammenblanding af økonomien i Postnords brevforretning og datterselskabet Postnord Logistics, der opererer i konkurrence med private aktører.

»Resultatet foreligger nu, og den klare konklusion er, at alle påstande er blevet afvist,« siger Kristian Pihl Lorentzen.

»Det er jeg naturligvis glad for, for det er beskyldninger, som vi ikke bare kan have hængende i luften. Det er en pure frifindelse,« siger han.

Beskyldningerne i det anonyme brev var ekstra prekære, fordi de blev fremsat på et tidspunkt, da politikerne skulle tage stilling til en akut pengetilførsel på over 100 mio. kr. til gengæld for at forlænge Postnords danske befordringspligt med et halvt år.

Postnord var selv hurtigt ude at afvise alle påstande i brevet, og Postnords danske direktør Peter Kjær Jensen skrev personligt til ordførerne:

»Der er tale om alvorlige anklager fra, hvad vi formoder, er en forsmået, afskediget medarbejder, der åbenlyst har et horn i siden på Postnord. Alle påstande i brevet er forkerte og er afsendt af en person uden indsigt i de faktiske forhold. Postnord kan tilbagevise alle anklager i brevet.«

Beskyldningerne blev dog opfattet som så alvorlige, at det var nødvendigt at få lavet en ekstern undersøgelse, og Transportministeriet hyrede Deloitte til at stå for opgaven.

Ifølge undersøgelsen har Deloitte bl.a. gransket, om der faktureres korrekt for samhandlen mellem den danske del af Postnord og Postnord Logistics.

Deloitte har opdaget en periode i 2019, hvor der ikke blev afregnet korrekt på leasingudstyr, men det tilskrives en systemfejl, og afregningen er gennemført efterfølgende.

I en pressemeddelelse udtaler transportminister Benny Engelbrecht:

»Det er ikke befordrende for det politiske samarbejde, at der verserer rygter om en virksomhed, som hører under mit ministerium. Derfor bad vi med det samme om at få undersøgt forholdene omkring påstandene. Jeg er meget tilfreds med, at der ikke er hold i dem. Det understøtter min tillid til Post Danmarks ledelse.«

Peter Kjær Jensen fra Postnord siger:

»Vi er glade for, at det er kommet ud som forventet, og at det er kommet ud så klart, som det er, og så vi kan komme videre i vores diskussion med ordførerne om befordringspligten.«

Postnords befordringspligt udløber 1. juli, og inden da skal politikerne tage stilling til, om den skal forlænges igen og på hvilke vilkår.

Læs også