Serier

Regeringen vil slå hårdt ned på svindel med hjælpepakker - hæver strafferammen til 20 års fængsel

Justitsminister Nick Hækkerup vil torsdag fremsætte et lovforslag om skærpede straffe til hastebehandling i Folketinget.

Corona rammer verden
Justitsminister Nick Hækkerup Arkivfoto: Andreas Merrald

Regeringen er klar til at fremsætte en hastelov, der skal øge straffene markant for forbrydelser, der er begået i forbindelse med corona-krisen.

Det oplyste justitsminister Nick Hækkerup på et pressemøde onsdag.

Ifølge ministeren har regeringen på forhånd sikret sig et flertal for loven, der blandt andet skal firedoble straffen, hvis personer eller virksomheder svindler med de hjælpepakker, som skal hjælpe erhvervslivet igennem krisen.

»Regeringen vil slå hårdere ned på dem, der begår kriminalitet i lys af corona-epidemien, for når hele samfundet står på den anden ende og strækker sig til det yderste for at få enderne til at møde, så er det undergravende for vores samfund, hvis kriminelle slår sprækker i den kæmpe indsats, der bliver gjort over hele landet,« sagde Nick Hækkerup.

Justitsministeren pegede bl.a. på, at hospitaler har oplevet tyverier af håndsprit og andre såkaldte værnemidler, og at kriminelle har forsøgt sig med tricktyverier ved at udgive sig som repræsentanter for sundhedsmyndighederne.

Regeringen vil fordoble straffen for bl.a. tyveri, indbrudstyveri og bedrageri, »hvis forbrydelserne begås med baggrund i eller i sammenhæng med corona-epidemien,« fortalte Nick Hækkerup.

Skærpede straffe til corona-forbrydere
  • Strafskærpelserne omfatter falsk erklæring på tro og love, urigtig erklæring til det offentlige, dokumentfalsk, tyveri, indbrudstyveri, underslæb, bedrageri, afpresning, åger, røveri, hæleri, brugstyveri og svig med offentlige midler, hvis forbrydelsen har baggrund i eller sammenhæng med COVID-19 epidemien i Danmark.
  • Strafskærpelserne betyder som udgangspunkt, at strafniveauet fordobles. I forhold til visse overtrædelser kan der dog blive tale om mere end en fordobling.
  • Det gælder fx., hvis lovovertrædelsen har fundet sted under sådanne omstændigheder, at der uberettiget er opnået lån, kredit, støtte, tilskud eller lignende kompensation fra regeringens hjælpepakker.

»Endelig mener vi også, at der med de meget store hjælpepakker, som Folketinget har besluttet, medfølger en forpligtelse til at slå ned på dem, der misbruger hjælpen. Vi vil hæve straffen, så den bliver fire gange så høj, hvis en virksomhed svindler og udnytter de hjælpepakker, som er blevet vedtaget for at holde hånden under dansk økonomi,« sagde han.

Flere paragraffer om økonomisk kriminalitet har i forvejen en strafferamme på otte års fængsel, og i helt særlige tilfælde åbner loven for straffe på op til 12 års fængsel, men det er meget sjældent, at der idømmes så høje straffe.

Ifølge Justitsministeriet vil der være et loft på 20 års fængsel for svindel med hjælpepakker i det lovforslag, som regeringen fremsætter torsdag.

»Det vigtigste er, at budskabet nu går ud til skruppelløse personer og virksomheder, som måtte overveje at snyde sig til profit og på den måde gøre skade på samfundet: Til dem siger vi helt klart, at den form for kriminalitet tolereres ikke. Derfor skal der også straffes markant højere end normalt, hvis man skader vores samfund, hvor det er sårbart,« sagde Nick Hækkerup.

Professor i strafferet på Københavns Universitet Jørn Vestergaard kalder strafskærpelserne »meget usædvanlige«.

Han har dog svært ved at forestille sig, at domstolene vil udmåle straffe over niveauet fra nogle af de bedst kendte sager om økonomisk i kriminalitet såsom sagerne om Britta Nielsen og Stein Bagger.

Britta NIelsen fik 6,5 års fængsel, mens Stein Bagger fik 7 års fængsel.

»Umiddelbart har jeg svært ved forestille mig, hvad det er for tilfælde, der skulle være så meget grovere end de mest alvorlige sager om økonomisk kriminalitet. Men det er sære tider, så det er ikke helt nemt at svare på,« siger Jørn Vestergaard.

Onsdag åbnede Erhvervsstyrelsen for, at virksomheder kan søge om lønkompensation. Ordningen betyder, at medarbejdere kan sendes hjem med støtte fra staten på op til 26.000 kr. om måneden, og ordningen ventes at koste 3,8 mia. kr.

Senere åbner styrelsen for nye hjælpepakker, der omfatter statsstøtte til selvstændige og til kriseramte virksomheders faste udgifter. Regeringen regner med, at de to ordninger kan løbe op i 50 mia. kr.

På pressemødet oplyste Nick Hækkerup, at der endnu ikke har været eksempler på snyd i forbindelse med hjælpepakkerne.

Justitsministeriet har dog lavet et faktaark, der beskriver en række tænkte eksempler.

Heri hedder det eksempelvis, at en erhvervsdrivende, der uretmæssigt har fået udbetalt 1 mio. kr. i støtte på baggrund af urigtige oplysninger, normalt vil stå til en fængselsstraf på et år.

Med de nye regler, vil den straf i stedet blive fire år.BRANCHENYT
Læs også