Politik

Statsjob i provinsen kunne godt besættes

Det er lykkedes de styrelser og institutioner, som de seneste år er blevet flyttet fra hovedstaden til provinsen, at finde de nødvendige medarbejdere. Men ikke alle har fundet dem, de ledte efter.

S-borgmester i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen (t.v.), var med egne ord »skingrende rasende«, da hans kommune ikke fik tildelt statslige arbejdspladser i 2015. I 2018 blev han tilgodeset med den statslige arbejdsplads Nota, som i dag har kontor i Nakskov. 
Foto: Mads Nissen

Kontorstolene er besat – men ikke i alle tilfælde med førsteprioriteterne.

Størstedelen af de mange styrelser og institutioner, som de seneste år er blevet flyttet ud af hovedstaden, er nu på plads i deres nye rammer. Hele vejen rundt lyder det, at det har været muligt at rekruttere de nødvendige menige medarbejdere.

»Det har været uproblematisk at rekruttere kvalificeret arbejdskraft lokalt,« svarer Søren Bligaard Christoffersen, presseansvarlig i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er flyttet til Brønderslev og har ansat omkring 40 medarbejdere.

»Det har været forbavsende let at finde meget dygtige mennesker,« siger Michael Karvø, økonomi- og kommunikationschef i Nota, nationalbiblioteket for folk med læsevanskeligheder, der i oktober sidste år flyttede 55 årsværk fra Østerbro til Nakskov. Blot 13 af de daværende medarbejdere tog med.

51 af de udflyttede institutioner – og dermed langt størstedelen – har besvaret en rundspørge foretaget af Jyllands-Postens Bibliotek og Research. Nogle få er enten ikke færdige med flytteprocessen, eller alle medarbejdere er flyttet med. 44 har svaret »ja« til, at det har »været muligt at rekruttere de nødvendige menige medarbejdere efter udflytningen«. Ingen har svaret »nej«.

Men selv om det er lykkedes at rekruttere, har det ikke alle steder været uden kompromiser.

»Hvis vi havde haft den normale pool at vælge imellem, havde sammensætningen måske været lidt anderledes,« lyder det fra John Smidt, direktør for De Økonomiske Råd, hvis sekretariat er flyttet til Horsens.

»Ansøgerfeltet er smallere end i hovedstaden,« noterer Socialstyrelsen, der er flyttet til Odense, i sit svar.

Når det handler om at rekruttere chefer, har Landbrugsstyrelsen, der er flyttet til Augustenborg, i et enkelt tilfælde ansat en chef med tjenestested i København.

Politisk har det været et mål, at man med udflytningen ville sikre og fastholde stærke faglige miljøer på den nye beliggenhed. Enkelte institutioner oplyser, at dette mål ikke til fulde er opfyldt.

Læs også
Top job