Politik

Rigsrevisionen kritiserer Skattestyrelsens momskontrol

Rigsrevisionen har fredag offentliggjort en kritisk beretning om Skattestyrelsens kontroller på momsområdet.

Foto: Skattestyrelsen

Skattestyrelsens kontrol af hele momsområdet har været kritisabel, og der »stor risko for manglende momsindtægter for et væsentligt milliardbeløb«.

Sådan lyder en af konklusionerne på en undersøgelse fra Rigsrevisionen, der får Folketingets statsrevisorer til at udtrykke sin skarpeste kritik af Skatteministeriet.

»Statsrevisorerne påtaler på det skarpeste, at Skatteministeriets kontrol med, om virk­som­hederne afregner korrekt moms, har været særdeles kritisabel og utilstrækkelig. Det har medført milliard­tab i statens momsindtægter,« hedder det i en udtalelse fra Folketingets statsrevisorer.

Ifølge undersøgelsen har Skattestyrelsen kun kontrolleret 2 procent af virksomheder om året på trods af, at kontrollerne viste, at over halvdelen af virksomhederne havde angivet forkert moms, svarende til der blev angivet 18,1 mia. kr. for lidt over en treårig periode.

Undersøgelsen konkluderer ligeledes, at styrelsen ikke har udnyttet sine muligheder for at udstede påbud og bøder til de virksomheder, der ulovligt undlader at indberette moms, og at styrelsen har sendt momsgæld til inddrivelse uden at rykke virksomhederne forinden.

Rigsrevisionen og Folketingets statsrevisorer arbejder tæt sammen om at føre tilsyn med, at staten bruger skatteborgernes penge forsvarligt. Rigsrevisionen står for selve revisionsarbejdet, mens statsrevisorerne kommenterer Rigsrevisionens beretninger ud fra en karakterskala, hvor statsrevisorerne altså har valgt den skarpeste og vælger at henlede Folketingets opmærksomhed på, at »forvalt­ningen af momsområdet ikke har levet op til Folketingets intentioner.«

Skatteminister Morten Bødskov henleder i en pressemeddelelse opmærksomheden på, at rapporten handler om årene 2016-2018, da han ikke selv var skatteminister. Han siger, at der er sket fremskridt siden, men at der stadig er behov for forbedringer, og at han vil fremlægge et kontroludspil i den kommende uge.

Momsområdet er en af de væsentligste indtægtskilder for statskassen, og hvert år strømmer der netto 225 mia. kr. ind i kassen, når man har fratrukket udbetalinger for virksomhedernes negative momsangivelser.

Rigsrevisionens undersøgelse afdækker blandt andet, at Skattestyrelsen i stort omfang har brugt foreløbige fastsættelser af momsen, når virksomheder ikke har indberettet moms.

Men de er fastsat så lavt, at virksomhederne ikke har incitament til selv at ændre dem, og måske derfor er antallet af foreløbige fastsættelser steget eksplosivt.

Ifølge Rigsrevisionen gennemførte Skattestyrelsen en kontrol af 733 af de virksomheder, der havde fået foreløbige fastsættelser. 85 procent af disse fik forhøjet momsen med samlet 576 mio. kr.

»De resterende foreløbige fastsættelser, der ikke er kontrolleret, udgjorde 2,8 mia. kr. ultimo 2018, men de store forhøjelser indikerer efter Rigsrevisionens vurdering, at de foreløbige fastsættelser dækker over manglende angivelser for et betydeligt større beløb,« hedder det i rapporten.

Ultimo 2018 var der 59.000 virksomheder med foreløbige fastsættelser. Skattestyrelsen har udarbejdet en handleplan for at få nedbragt antallet af foreløbige fastsættelser.


Læs også
Top job