Serier

Mette Frederiksen: Danmarks kriseberedskab bliver oprustet

Justitsministeriet får det overordnede ansvar for, at Danmark er klar til kommende kriser.

Corona rammer verden
Statsminister Mette Frederiksen på  pressemødet tirsdag. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Danmark skal ruste sig bedre til fremtidige sundhedskriser eller en ny bølge af coronavirus.

Regeringen opretter derfor en ny styrelse, der skal sikre forsyning af værnemidler, øge testkapaciteten og skaffe isolationsfaciliteter til smittede personer. Der skal blandt andet opbygges lagre af værnemidler.

Det arbejde begynder nu, siger statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i Statsministeriet

»Vi betragter nu værnemidler som samfundskritisk infrastruktur. Vi skal være bedre forberedt, hvis der kommer en ny bølge af corona eller en helt ny pandemi,« siger hun.

Ny coronastyrelse:

Regeringen opretter en ny styrelse, der skal sikre forsyning af værnemidler og øge testkapaciteten.

Ifølge regeringen viser erfaringerne med udbredelsen af coronavirus, at der er behov for en konsistent og tværgående koordination af myndighedernes indsats.

Derfor etableres der en ny styrelse:

* Styrelsen bliver placeret under Justitsministeriet og skal være klar til august.

* Den skal sikre forsyning og tilstrækkelige lagre af værnemidler samt tilgængelighed af test og isolationsfaciliteter.

* Styrelsen skal skabe overblik over vitale lagre på tværs af den offentlige sektor.

* Den står for at koordinere samarbejde vedrørende test og værnemidler på tværs af myndigheder, herunder kommuner og regioner og med private aktører.

* Den nye styrelse skal udarbejde relevante informationsaktiviteter.

* Den koordinerer og deltager i internationalt samarbejde om forsyning af værnemidler, testning og andet.

* Regeringen kalder det en ”massiv oprustning” af arbejdet med koordinering.

* Hidtil er en del af arbejdet blevet varetaget af National Operativ Stab under Rigspolitiets ledelse. Men fremover overgår arbejdet til den nye styrelse, der skal koordinere anskaffelsen og fordelingen af værnemidler samt understøtte test af potentielt smittede.

Kilde: Regeringen

Styrelsen bliver oprettet under Justitsministeriet og ikke de nuværende styrelser under Sundhedsministeriet.

Den nye styrelsen skal være klar fra august. Dens primære opgave bliver at sikre, at der er styr på logistikken under en krise, så sundhedsvæsenet kan koncentrere sig om behandlingen af patienter.

Ifølge statsministeren skal styrelsen være en »operativ muskel i Danmark«. Samtidig skrues der nu op for brugen af test i samfundet, understreger hun.

Hvide telte op i omdrejninger

Som en del af den længe ventede nye, brede teststrategi, er sundhedsvæsenet i denne uge begyndt at foretage stikprøveundersøgelser af udvalgte danskere for at kortlægge covid-19’s udbredelse i befolkningen.

I første omgang er der tale om pilottests for antistoffer, som bliver foretaget i fem af Testcenter Danmarks 16 hvide telte, som er skudt op over hele landet. Et repræsentativt udsnit af befolkningen på omkring 2.600 borgere skal allerede have modtaget en invitation til at blive testet fra mandag.

Antistoftesten skal afsløre, om folk har dannet antistoffer mod covid-19 og dermed muligvis er blevet immune over for sygdommen, fordi de har haft den på et tidligere tidspunkt. Forskere er dog stadig uenige om, i hvor lang tid den mulige immunitet virker, og hvor let den er at spore i de forskellige antistoftest.

I forhold til værnemidler sagde statsministeren allerede for tre uger siden, at Danmark skal være bedre rustet til sundhedskriser i fremtiden.

Covid-19-pandemien har nemlig afsløret, at sundhedsmyndighederne i alt for høj grad har været afhængige af at kunne importere vigtige værnemidler som mundbind og visirer.

Derfor skal der oprustes på hjemmeproduktion af værnemidler, som bør kunne betragtes som en den af den kritiske infrastruktur, sagde Mette Frederiksen i Folketinget.

Smitten falder fortsat

Mandag oplyste Statens Serum Institut (SSI), at smittetrykket i Danmark er faldet fra omkring 0,9 den 25. april og har ligget stabilt på 0,7 den seneste uge.

Det vil altså sige, at hver covid-19-smittede i gennemsnit bærer smitten videre til 0,7 andre personer. Og dermed er epidemien på trods af genåbningens første fase stille og roligt ved at ebbe ud.

Hvis smittetrykket var over 1,0, ville epidemien vokse. Tallet kaldes også reproduktionstallet, R.

»Det, at smittetrykket har ligget så stabilt under 1 i den seneste uge, er tegn på, at den første fase af genåbningen ikke endnu har sat skub i smittespredningen. Det skyldes sikkert både skolernes kæmpe indsats med at holde fysisk afstand og sikre god hygiejne. Men det tyder også på, at folk generelt stadig passer på,« siger afdelingschef hos SSI, Tyra Grove Krause.

En ekspertgruppe under SSI vurderede i sidste uge, at epidemien sandsynligvis vil dø ud af sig selv på kort sigt, hvis myndighedernes retningslinjer bliver overholdt.

BRANCHENYT
Læs også