Serier

Regeringen forlænger ordning om lønkompensation

Frem til 29. august kan virksomheder fortsat søge om kompensation for at sende ansatte hjem med løn.

Corona rammer verden
Statsminister Mette Frederiksen og regeringen har forlænget om lønkompensation under coronakrisen. Foto: Scanpix

Den midlertidige ordning omkring lønkompensation til virksomheder, der sender ansatte hjem med løn, bliver forlænget fra 9. juli til 29. august.

Det er regeringen blevet enig om sammen med arbejdsmarkedets parter. Det oplyses i en pressemeddelelse fra Finansministeriet.

- Den midlertidige lønkompensationsordning har haft afgørende betydning for flere end 200.000 danske lønmodtagere.

- Samtidig har den været en vigtig forudsætning for, at vores samfund nu er godt rustet til næste skridt i form af genopretningen af dansk økonomi, siger finansminister Nicolai Wammen (S) i pressemeddelelsen.

Ifølge ministeren vil forlængelsen komme til at koste staten 2,2 milliarder kroner. Indtil videre har ordningen kostet lidt over 9 milliarder kroner.

234.000 har været sendt hjem med løn under krise

Ordningen for lønkompensation til hjemsendte ansatte under coronakrisen er blevet forlænget fra 9. juli til 29. august.

Det er regeringen, fagbevægelsen og de store arbejdsgiverorganisationer blevet enige om fredag.

Ordningen stod oprindelig til at udløbe 8. juli, men regeringen har tidligere bebudet, at man overvejede at forlænge.

Her kan du læse mere om ordningen, og hvor mange der er omfattet af den:

  • Ordningen giver virksomheder, som er ekstraordinært hårdt ramt økonomisk, mulighed for at sende ansatte hjem og få dækket en del af lønnen fra staten.
  • Ordningen dækker op til 90 procent af medarbejderens løn, dog maksimalt 30.000 kroner om måneden.
  • Det er et krav, at medarbejderen ikke arbejder under hjemsendelsen.
  • Per 3. juni har 234.000 lønmodtagere fordelt på 29.500 virksomheder været omfattet af ordningen.
  • Ordningen har været gældende fra 9. marts.
  • Ordningen har indtil videre kostet 9,13 milliarder kroner.
  • I et folketingssvar har erhvervsminister Simon Kollerup (S) oplyst, at det vil koste 8,5 milliarder kroner at forlænge ordningen til nytår, hvis man skulle ønske det. Estimatet er behæftet med usikkerhed.

Kilder: Erhvervsstyrelsen, Erhvervsministeriet.

Lønkompensationsordningen har været gældende siden 9. marts.

Gennem ordningen dækker staten op til 90 procent af den hjemsendte medarbejders løn, dog maksimalt 30.000 kroner om måneden.

Det er et krav, at medarbejderen ikke arbejder under hjemsendelsen.

Forlængelsen af ordningen betyder, at den vil strække sig over industriferien, hvor mange virksomheder holder ferielukket.

Derfor stilles der krav om, at medarbejdere, der er omfattet af ordningen, skal afholde tre ugers ferie, hvor der ikke kan opnås lønkompensation.

Kravet gælder alene, hvis medarbejderen har optjent feriedagene efter ferieloven. Virksomheden kan i alle tilfælde ikke modtage lønkompensation for de tre uger per medarbejder i perioden.

Blandt arbejdsmarkedets parter er der tilfredshed med, at man sørger for også at holde hånden under virksomheder og arbejdspladser over sommeren.

- Det betyder, at vi ikke "trækker stikket" til ordningen midt i en sommerferieperiode, hvor arbejdsmarkedet på mange områder ligger temmelig stille, siger formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard i en pressemeddelelse.

- Det skaber den nødvendige tryghed hos lønmodtagerne i en meget svær tid, hvor der fortsat i en periode vil være behov for, at vi holder hånden under arbejdsmarkedet, siger hun.

For virksomheder, som har fuldt lukket som følge af forbud mod at holde åbent, vil ordningen kunne gælde ud over 29. august.

Det gælder i øjeblikket blandt andet for diskoteker.

For disse virksomheder ophører ordningen, når forbuddet mod at holde åbent ophæves.

Via ordningen dækker staten op til 90 pct. af den hjemsendte medarbejders løn, dog maksimalt 30.000 kr. om måneden. Det er et krav, at medarbejderen ikke arbejder under hjemsendelsen.

På pressemødet noterede Jacob Holbraad, adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, at hensyn bør tages til ikke mindst industri- og eksportvirksomheder, som kan blive ramt af krisen på et senere tidspunkt.

I alt har 234.000 lønmodtagere fordelt på 29.500 virksomheder været omfattet af ordningen per den 3. juni. Ordningen har været gældende fra 9. marts og har indtil videre kostet 9,13 mia. kr.

Ud over en forlængelse af lønkompensationsordningen er regeringen og arbejdsmarkedets parter også blevet enige om at drøfte en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning som supplement til den eksisterende.

Arbejdsfordelingsordningen gør det muligt midlertidigt at reducere den overenskomstmæssige arbejdstid i en periode, uden at de berørte medarbejdere afskediges, for eksempel i perioder med manglende ordrer.

BRANCHENYT
Læs også