Politik

Statens regnskab er blevet revideret: Fortsat store problemer i skattevæsenet

Rigsrevisionen tager forbehold for opgørelsen af skattevæsenets indtægter i ny revision af statsregnskabet.

Skatteministeriet får igen kritik for forvaltningen på skatte- og afgiftsområdet. Foto: Stine Bidstrup

Rigsrevisionen har fredag offentliggjort sin årlige revision af statsregnskabet, og endnu engang er der store problemer i skatteforvaltningen.

For tredje år i træk har Rigsrevisionen taget forbehold for området for skatter og afgifter. Det betyder, at Rigsrevisionen ikke føler sig tilstrækkeligt overbevist om, at tallene er opgjort korrekt, og det er Folketingets statsrevisorer mildest talt ikke tilfredse med.

»Statsrevisorerne finder det særdeles kritisabelt, at Skatteministeriet heller ikke i 2019 har kunnet sikre, at indtægtssiden i statsregnskabet er korrekt,« hedder det.

Rigsrevisionen rapporterer til statsrevisorerne, der orienterer Folketinget og har særskilt til opgave at føre tilsyn med statens udgifter og indtægter.

»Statsrevisorerne ser med stor alvor og bekymring på, at Danmark stadig ikke har en effektiv skatteforvaltning,« hedder det endvidere.

Blandt de forhold, som Rigsrevisionen hæfter sig ved, er:

  • Ulovlig opkrævning af morarenter for 4,5 mia. kr.
  • Værdiansættelsen af borgeres og virksomheders gæld til det offentlige er upålidelig
  • Periodiseringsfejl og balancekonti, der ikke er afstemt

Rigsrevisionen bemærker dog også i sin revisionsberetning, at usikkerhederne på skatteområdet er blevet reduceret betydeligt i 2019 i forhold til tidligere år.

Klaus Frandsen, næstformand for Statsrevisorerne, anerkender, at der er sket fremskridt, men der er stadig store problemer med f.eks. gældsinddrivelsen.

»Det er et resultat, der udløser den højeste grad af kritik fra vores side, og vi fortsætter presset for at få forbedret alle de områder, hvor der stadig er problemer,« siger han.

Den ulovlige renteopkrævning vedrører 42 selskaber fra det såkaldte beneficial owner-kompleks, hvor Skattestyrelsen mener, at selskaber skal betale udbytteskat på udbytter, renter eller royalties.

Skattestyrelsen har tilskrevet renter for tidligt i forhold til opkrævningsloven, hvorfor der er indtægtsført renter for 4,5 mia. kr. i regnskabet, som nu skal tilbageføres. Ud af de 4,5 mia. kr. er 1,5 mia. kr. rent faktisk blevet indbetalt af selskaberne, som nu skal have pengene tilbagebetalt.

Skatteminister Morten Bødskov udtaler i en skriftlig kommentar:

»Det er velkendt, at det skattevæsen, som denne regering har overtaget, står med store udfordringer. Det er derfor, vi har sat os for at genoprette tilliden til skattevæsenet. Alene i 2020 er der blevet tilført 1,7 mia. kroner til bevillingerne. Det står også klart for mig og regeringen, at genopretningen af tilliden til skattevæsenet kommer til at tage flere år.«BRANCHENYT
Læs også