Politik

Elbilkommissionen løfter sløret for ekstraregning til bilister på op mod 5.900 kr.

Elbilkommissionen præsenterer netop nu et bud på fremtidens grønne bilmarked. Det sker med forslag til en række afgiftsmodeller, som politikerne kan skrue op og ned på.

Der kører i dag omkring 21.000 elbiler rundt på de danske veje ud af en samlet bilpark på knap 2,7 mio. personbiler. Foto: PR/VW.

Elbilkommissionen har netop afleveret første bud på, hvordan Danmarks bilpark fremover bliver grønnere. Udspillet lægger bl.a. op til, at konventionelle diesel- og benzinbiler bliver dyrere.

I udspillet, som er meget konkret, peges bl.a. på, at en benzindrevet Citron C1, der anskaffes i 2021, kan ende med at koste bilejeren ekstra 69.300 kr. i afgifter over en 15-årig periode.

Elbilkommissionen
  • Ekspertgruppen - officielt transportkommissionen - har i alt 10 medlemmer og tidligere Dong-topchef Anders Eldrup som formand.
  • Af de 10 medlemmer er 6 eksterne eksperter, mens 4 medlemmer er afdelingschefer fra Finansministeriet, Skatteministeriet, Klima- og Energiministeriet samt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.
  • Udgangspunktet for kommissionens arbejde har været at levere konkrete forslag til, hvordan man omstiller den nuværende bilpark til en grøn bilpark frem mod 2030.
  • Knasten i hele arbejdet er, at det samtidig er en forudsætning, at man trods omlægningen skal »fastholde statens provenu«.
  • Årligt skønnes staten at få ca. 50 mia. kr. i kassen fra, hvad der beskrives som bilrelaterede afgifter.

Omvendt åbner udspillet for, at en VW e-UP i samme periode vil blive 20.900 kr. billigere.

Men hvordan priserne præcist udvikler sig, vil afhænge af, hvilke skruer som politikerne beslutter sig for at dreje på, lyder det fra komissionens formand, Anders Eldrup.

»Kommissionen har udarbejdet en ny model for bilbeskatningen og illustrerer effekterne af at ændre på forskellige "stilleskruer" i skattesystemet. Kommissionens analyser viser, at der ikke er en simpel vej til grøn omstilling af bilparken, som opfylder alle hensyn på en gang,« siger Anders Eldrup i en kommentar til udspillet.

Af kommissionens overordnede beregninger fremgår det, at konventionelle biler i gennemsnit står til at blive 400-5.900 kr. dyrere over tid, mens elbiler købt i 2021 står til at blive 1.500-2.500 billigere, end hvad der i dag er lagt op til med næste års afgiftsstigning på elbiler fra 20 pct. til 65 pct.

De forskellige bud tager foruden forskellige stilleskruer, der kan skrue op og ned for f.eks. den ønskede CO2-reduktion, statens indtægter fra bilafgifter og fordelingen af beskatningen af bilisterne, også afsæt i fire forskellige modeller afhængig af, hvor mange elbiler, der politisk ønskes på vejene i 2030.

»Vægtningen af de forskellige hensyn er afgørende for, hvor stor bestanden af nulog lavemissionsbiler skønnes at blive i 2030. Kommissionen skitserer fire afgiftsmodeller, som skønnes at dække et spænd fra ca. ½- 1 mio. nul- og lavemissionsbiler i 2030,« understreger den 10 mand store kommission i den dugfriske rapport, der er første indspark i debatten om fremtidens bilpark.

Mens forskellen på prisudviklingen over tid for de mest populære biler herhjemme er beskeden, peger kommissionen på, at de foreslåede ændringer kan gøre en eldrevet Porsche op til 861.100 kr. billigere.

Omvendt kan en af de mest efterspurgte biler i firmabilsegmentet, en dieseldrevet Mercedes C-model, komme til at koste fremtidige ejermænd i alt 134.300 kr. mere over en 15-årig løbeperiode.

Kommissionen ventes inden nytår at offentliggøre andel og sidste delrapport.

BRANCHENYT
Læs også