Politik

»Vi vil blive husket som dem, der oversvømmede New York«

Klimaforskere er dybt bekymrede over ny viden om polarisens afsmeltnings-dynamikker.

Iskappen på Antarktis har eksisteret i 34 mio. år. Men dens skæbne afgøres i vores levetid, siger forskere. Arkivfoto: Janus Engel

Ifølge et nyt studie publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature vil smeltende is på Antarktis forhøje vandstanden i verdenshavene med 2,5 meter - også selv om det lykkes at holde temperaturstigningerne på to grader. Det skriver Guardian.

Til gengæld vil stigningen i vandstanden finde sted over lang tid. Længere tid end dette århundrede. Men skaden er næsten med sikkerhed uoprettelig på grund af den måde, iskappen på Antarktis smelter.

For selv om det lykkes at få temperaturerne ned igen efter at have nået de to graders stigning, vil isen ikke vokse til den oprindelige tykkelse. Det skyldes de mekanismer, der lige nu sker i forbindelse med afsmeltningen.  

»Jo mere vi lærer om Antarktis, jo alvorligere bliver vores forudsighelser,« siger Anders Levermann, medforfatter på studiet og ansat ved Potsdam Institute for Climate Impact Research.

»Vi får en enorm stigning i verdenshavene fra Antarktis' is, selv om vi overholder målene i Paris-aftalen. Og katastrofale stigninger hvis vi ikke lever op til Paris-målene«.

Iskappen på Antarktis har eksisteret i 34 mio. år. Men dens skæbne afgøres i vores levetid.

»Vi vil blive husket som dem, der oversvømmede New York,« lyder det sarkastisk fra Levermann.

Jonathan Bamber, professor ved universitetet i Bristol, har ikke været involveret i dette studie. Men han er overbevist om alvoren i konklusionerne.

»Problemerne vokser eksponentielt i takt med de stigende temperaturer. Vi må se i øjnene, at hele nationer simpelthen kan forsvinde fra verdenskortet under vand«.

Hvis temperaturerne stiger fire grader over det førindustrielle niveau, hvilke nogle undersøgelser indikerer, kan vandstandene stige 6,5 meter - alene på grund af den smeltede is fra Antarktis. Og dertil kommer smeltevandet fra Grønland  og andre steder. Tilsammen kan den øgede vandmængde udrydde alle verdens kystbyer og forårsage globalt kaos, ifølge The Guardian.

BRANCHENYT
Læs også