Politik

Kommission skal få flere i arbejde med nye redskaber

En ny type reformer skal få flere i beskæftigelse. »Kejserens nye klæder,« lyder kritikken fra Venstre.

Nina Smith, professor i økonomi ved Aarhus Universitet, har i årtier været fortaler for økonomiske reformer, der øger det såkaldte arbejdsudbud. Nu skal hun stå i spidsen for en kommission, der skal finde helt nye reformveje. Foto: Brian Karmark

Finansminister Nicolai Wammen nedsætter nu en kommission, der skal få flere personer i beskæftigelse uden brug af »gulerod eller pisk«.

Ifølge regeringen er muligheden for at få flere i job med klassiske reformer, der øger den økonomiske tilskyndelse ved at arbejde, nemlig udtømt.

»Førstegenerationsreformer har for en stor del leveret det, de kan. Det var ofte et spørgsmål om gulerod eller pisk. Nu vil vi investere i at få mennesker bragt ind i en ny livssituation, der giver værdi for dem selv og for samfundet,« siger Nicolai Wammen.

Regeringen peger i et notat på store potentialer, hvis flere unge får en uddannelse, ledigheden for nyuddannede nedbringes, flere med indvandrerbaggrund kommer i arbejde, arbejdsstyrken bliver opkvalificeret, og sygefraværet nedbringes.

»Vi vurderer, at kan man tage nogle skridt her, svarer det til, at man satte pensionsalderen op med halvandet år,« siger finansministeren.

Kommission

Regeringen nedsætter nu en ny kommission for andengenerationsreformer.

Den skal finde nye veje til at øge beskæftigelsen og »sætte ind over for komplekse udfordringer, som tidligere reformer ikke i tilstrækkeligt omfang har været i stand til at tage hånd om«.

Det er blandt andet:

  • at mange unge ikke får en uddannelse
  • at ledigheden for nyuddannede er høj
  • at personer med indvandrerbaggrund har en ringere tilknytning til arbejdsmarkedet
  • at arbejdsgiverne mangler kvalificeret arbejdskraft
  • at sygefraværet er for højt

Medlemmer af kommissionen bliver:

Nina Smith, professor ved Aarhus Universitet (formand)

David Dreyer Lassen, professor ved Københavns Universitet

Philipp Schröder, professor ved Aarhus Universitet

Per B. Christensen, Akkrediteringsrådet

Jørgen Søndergaard, seniorforsker i Vive

Jon Kvist, professor ved Roskilde Universitet

Agnete Raaschou-Nielsen, bestyrelsesformand

Nina Smith, professor i økonomi ved Aarhus Universitet og formand for den nye kommission, understreger, at man ikke på forhånd kan sige, hvor stort potentialet er. De konkrete redskaber kendes endnu ikke.

»Jeg tror, der er et stort potentiale. Vi har ikke de præcise løsninger i dag,« siger Nina Smith.

Den borgerlige tænketank Cepos betragter det derimod som »ønsketænkning« at få folk i arbejde uden brug af økonomiske incitamenter.

»Alle regeringer har forsøgt at få flere indvandrere i arbejde og nedbringe sygefraværet,« siger cheføkonom Mads Lundby Hansen og afviser, at der ikke er mere at hente ved klassiske reformer.

Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, kalder det nye tiltag »kejserens nye klæder« og tvivler på en reel effekt.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, glæder sig til gengæld over, at regeringen ikke vil fortsætte i et reformspor, der eksempelvis skærer i ydelser.

De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, byder kommissionen velkommen.

»Så er det nødt til også at blive konkret. Vi bliver nødt til også at bruge nogle af de værktøjer, vi ved virker,« skriver hun i en kommentar.

BRANCHENYT
Læs også