Serier

Ansatte beskylder virksomheder for at blæse på nordjysk nedlukning

Myndighedernes omfattende nedlukning bliver gennemhullet af virksomheder, der sender ansatte ind og ud af de syv nordjyske kommuner, lyder anklagen fra 3F.

Corona rammer verden
Kun ansatte i kritiske arbejdsfunktioner som sundhed, politi, forsvar og fødevareforsyning må pendle ind og ud af syv nedlukkede nordjyske kommuner, men alligevel sender håndværkervirksomheder ansatte til resten af landet eller henter ansatte ind til Nordjylland, lyder kritikken af 3F. Arkivfoto: Casper Dalhoff

En række bygge- og entreprenørvirksomheder kræver fortsat, at deres ansatte i helt almindelige håndværksfunktioner pendler ind og ud af Nordjylland.

Det sker trods myndighedernes anbefaling af, at virksomheder kun sender medarbejdere med kritiske arbejdsfunktioner ind og ud af syv nordjyske kommuner, der kæmper med at inddæmme en muteret coronavirus fundet på smittede minkfarme.

Sådan lyder anklagen fra landets største fagforening, 3F.

»Vi er vidende om, at et firma sendte 40 mand til Storkøbenhavn søndag for at arbejde på igangværende projekter ugen ud. Et andet firma har sendt et hold på ca. 20 mand samme vej. Og mandag mødte vi på Skagen Havn ansatte, der var kørt ind fra det øvrige Jylland, Fyn, Sjælland og Polen for at fortsætte med at arbejde på en igangværende større udvidelse af havnen,« siger næstformand i byggegruppen i 3F Palle Bisgaard.

Finans er i besiddelse af en e-mail, som den nordjyske entreprenørvirksomhed Gunnar Nielsen a/s med godt 200 ansatte i weekenden sendte til sine ansatte. Heri hedder det, at de ansatte mandag skulle møde ind på de samme projekter, som de forlod i fredags.

»Baggrunden herfor er, at der fra de offentlige myndigheder er oplyst, at det er virksomheden, der bestemmer og har råderet over projekter og ansatte knyttet dertil. Vi anbefaler stadig og kraftigt, at alle medarbejdere i lock-down kommuner tager direkte på arbejde og direkte hjem igen og forbliver i egen kommune, som oplyst af myndighederne, når I kommer hjem fra arbejde,« hedder det videre i e-mailen.

Adm. direktør Claus Lønstrup understreger, at virksomheden forsøger at leve op til myndighedernes anbefalinger efter bedste evne, men det er samtidig et spørgsmål om det muliges kunst.

Regeringen besluttede i sidste uge at gennemføre en omfattende nedlukning af syv nordjyske kommuner indtil den 3. december samt at nedslagte alle minkbesætninger i landet for at få bugt med smitte fra mink til mennesker.

En særlig minkvariant af coronasmitte, som er vandret fra mink til mennesker i Nordjylland, kan ifølge myndighederne true udviklingen af en effektiv vaccine på verdensplan.

Sådan lyder myndighedernes anbefalinger

Uddrag af myndighedernes anbefalinger i kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø:

  • offentlige og private arbejdspladser opfordres kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der kan varetage deres funktion hjemmefra.
  • ansatte med relation til minkfarmdrift bør hjemsendes fra andre arbejdspladser uanset funktion (medmindre negativ PCR-test kan forevises, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer).
  • offentlige og private arbejdspladser uden for de pågældende kommuner opfordres til at sende alle ansatte med bopæl i de pågældende kommuner, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem.
  • hverken produktionsvirksomheder eller andre virksomheder opfordres til at holde lukket, men arbejdsgivere opfordres kraftigt til ikke at lade ansatte med bopæl i en anden kommune møde fysisk på arbejde.

Med kritiske funktioner menes i den forbindelse funktioner, der er kritiske for samfundet. Det kan blandt andet være personale ansat i:

  • sundheds- og plejesektoren (undtaget kosmetisk behandling mv.)
  • ældreplejen og området for socialt udsatte
  • børne- og undervisningssektoren
  • politiet og kriminalforsorgen, forsvarets myndigheder, beredskabet mv.
  • forsyningsvirksomhed, herunder energisektoren, vandsektoren, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur mv.
  • fødevareforsyningen, herunder dagligvaremarkedet, apotekervæsenet, kødkontrollen mv.

Kilde: Erhvervsministeriet

I forbindelse med nedlukningen har regeringen defineret, hvilke arbejdsfunktioner der kan regnes for kritiske. Det gælder bl.a. ansatte i social- og sundhedssektoren, politi og forsvar, børne- og undervisningssektoren, forsyningssektoren og fødevareforsyning.

»Omvendt opfordres medarbejdere, der arbejder i en anden kommune, end hvor de bor, kraftigt til alene at krydse kommunegrænsen, hvis de varetager kritiske funktioner,« hedder det i anbefalingen.

Vicedirektør i landets største erhvervsorganisation, DI, Peter Stenholm er bekendt med kritikken fra 3F, som angår flere medlemsvirksomheder hos DI.

Han understreger, at han ikke kender de enkelte sager, men at det fra gang til gang beror på en konkret vurdering, hvornår færdiggørelse af en opgave vil tælle som kritisk, og at DI har taget kontakt til en anden interesseorganisation, Bygherreforeningen, for at afklare, hvordan parterne er stillet, hvis en virksomhed ikke kan færdiggøre en kontrakt til tiden som følge af nedlukningen.

»Vi har sagt til vores medlemsvirksomheder, at vi først og fremmest følger myndighedernes anbefalinger, men der er netop tale om en kraftig anbefaling. Derfor er det til syvende og sidst op til den enkelte virksomhed at afgøre fra gang til gang, hvornår der er tale om udførelse af kritiske funktioner,« siger Peter Stenholm.

Han vurderer, at der under normale omstændigheder sker en »betydelig« pendling ud og af af Nordjylland inden for byggeriet. Han afviser dog kritikken af, at byggevirksomhederne risikerer at gennemhulle den ønskede effekt af den nordjyske nedlukning.

»Erfaringerne fra den store nedlukning i foråret viser, at virksomhederne faktisk er ret gode til at finde ud af det, og det skal også nok vise sig i dette tilfælde,« siger Peter Stenholm.

BRANCHENYT
Læs også