Politik

Både regeringen og Venstre vil redde dansk eksport med flere penge

Venstre vil bruge 750 mio. kr. og afsætte penge til fiskeindustrien og andre virksomheder, der står til at lide store tab ved et hårdt brexit. Regeringen har spillet ud med 500 mio. kr.

Regeringen vurderede i august et fald i eksporten på 10 pct. i år. Nu lyder vurderingen fra Dansk Industri på et fald på 13 pct. i indeværende år, og at de danske virksomheder end ikke ved udgangen af 2021 vil have indhentet det tabte fuldt ud. Arkivfoto: Yu Fangping/AP

Med coronapandemiens anden bølge samler de sorte skyer sig over udsigterne for dansk eksport, og derfor vil både regeringen og nu også Venstre udvide hjælpen til danske eksportvirksomheder og strække hjælpen ind i 2021.

Finansminister Nicolai Wammen fremlagde på et pressemøde mandag i sidste uge et forslag om at afsætte 500 mio. kr. til en øget eksportindsats næste år, samtidig med at han kom med dystre økonomiske forudsigelser.

Nu er Venstre klar til at bruge 750 mio. kr. på at hjælpe eksporten igennem 2021 som en del af partiets finanslovsforslag.

»Tabte eksportmuligheder er tabte arbejdspladser, og rigtig mange danske arbejdspladser er afhængige af eksporten. Derfor er det så afgørende, at vi får styrket eksporten,« siger formand for Europaudvalget Eva Kjer Hansen (V).

Sådan vil regeringen bruge 500 mio. kr.

Eksportfremme og -rådgivning

 • Regeringen foreslår, at der afsættes 75 mio. kr. i 2021 og 105 mio. kr. årligt i 2022-23 til eksportfremme og -rådgivning samt styrket myndighedssamarbejde.
 • Arbejdet skal bl.a. understøtte særligt grønne eksportinitiativer, som er efterspurgt af erhvervslivet, og sikre hurtig og rettidig implementering.

Life science-strategi

 • 70 mio. kr. årligt i 2021-23 til udvikling af national life science strategi.
 • Strategien skal bl.a. indeholde initiativer vedr. forskning og udvikling, sundhedsdata, innovation og videnhjemtagning, grøn og sund vækst samt styrket sundhedsdiplomati, myndighedssamarbejde og eksportindsats.

Styrket finansiering og flere grønne projekter

 • 275 mio. kr. årligt i 2021-23 til styrket finansiering af danske eksportører.
 • Indsatsen indebærer bl.a. finansieringsinitiativer i Eksportkreditfonden (EKF), herunder at øge risikovilligheden i EKF. Finansieringsinitiativerne skønnes at skabe basis for ny finansiering på samlet set op til 2¼-2¾ mia. kr.
 • Herudover 50 mio. kr. årligt i 2022-23 til fastholdelse af eksisterende eksportfremme og myndighedssamarbejde og 80 mio. kr. i 2021 til at imødekomme evt. yderligere akutte ønsker fra de otte genstartsteam, når de i marts 2021 skal gøre status på eksportsituationen.

Kilde: Finansministeriet

Pengene skal gå til at følge yderligere op på anbefalingerne fra regeringens otte såkaldte genstartsteams for eksporten.

De otte genstartsteams, som består af repræsentanter fra danske virksomheder, erhvervsorganisationer og fagbevægelsen, kom i september med næsten 100 anbefalinger, som et bredt flertal i Folketinget efterfølgende fulgte op på ved at udmønte en pulje på knap 500 mio. kr. til eksportvirksomhederne, som partierne i forvejen havde afsat.

Der var dog langtfra penge til det hele.

Sådan vil Venstre bruge 750 mio. kr.

Flere penge til eksport anbefalinger

 • Venstre vil følge op på anbefalingerne fra regeringens otte genstartsteam for eksporterhvervene ved at bevilge flere penge til initiativer også i 2021.

Tysklandsstrategi

 • Der skal udarbejdes en ny Tysklandsstrategi, som bl.a. skal styrke dansk eksport til Tyskland og tiltrække flere tyske turister til Danmark.
 • Begrundelsen er, at Tyskland er en af Danmarks vigtigste samhandelspartnere og vil være en bærende kraft i at revitalisere Europas økonomi.

Brexit-reserve

 • En reserve til håndtering af udfordringer i forbindelse med brexit, hvor udfaldet endnu er meget usikkert.
 • Reserven kan bl.a. gå til individuelle indsatser til virksomheder, der kan rammes forskelligt af nye regler og procedurer, og til midlertidigt at understøtte den danske fiskeriindustri, i tilfælde af at der ikke landes en aftale, som giver danske fiskere adgang til at fiske i britisk zone.

Kilde: Venstre

Derudover vil Venstre afsætte en reserve til at hjælpe i særdeleshed fiskeindustrien med midlertidige tiltag, men også andre virksomheder, som måtte blive individuelt hårdt ramt, hvis de igangværende forhandlinger mellem EU og Storbritannien ender i et frygtet hårdt brexit uden en handelsaftale.

»Forhandlingerne er jo ikke afsluttede, men det ser noget sort ud lige nu, og det kan få betydelige konsekvenser for de samme områder af landet, der også er ramt af minksituationen, hvis fiskerne mister deres fiskerettigheder,« siger Eva Kjer Hansen.

Endelig ønsker Venstre en ny såkaldt Tysklandsstrategi, der både skal styrke den danske eksport til det store samhandelsland og tiltrække tyske turister.

Finansieringen er den såkaldte krigskasse på 9,2 mia. kr., som Nicolai Wammen har afsat som reserve til covid-19-initativer på regeringens finanslovsforslag for 2021.

Finansordfører Christian Rabjerg Madsen (S) mener, at der er gode takter i eksportforslaget fra Venstre.

»Det ligger langt hen ad vejen i forlængelse af, hvad vi selv har foreslået. Men først og fremmest glæder jeg mig over det, hvis Venstre nu med dette melder sig seriøst ind i diskussionen om dansk økonomi. Hidtil har det mest været et voldsomt dyrt og kritiseret forslag om at halvere momsen og skiftevise anklager af regeringen for enten at gøre for lidt eller for meget for dansk økonomi,« siger han.

BRANCHENYT
Læs også