Politik

Ny Nordsøaftale sætter punktum for dansk olieeventyr i 2050

Statskassen går glip af 13 mia. kroner, så Danmark kan indstille olieindvindingen i 2050.

Et politisk flertal har besluttet at stoppe gas- og olieeventyret i Nordsøen. Alle fremtidige udbudsrunder aflyses, og der slukkes for de sidste aktiviteter i 2050. Foto: Polfoto.

Partierne bag Nordsøaftalen er blevet enige om at droppe den 8. udbudsrunde, som ville have fortsat olieindvindingen i Nordsøen frem til midten af 2050'erne.

Nu skal Danmarks olieindvinding i stedet indstilles i 2050.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har nemlig sent torsdag aften indgået en aftale om Nordsøens fremtid, der bl.a. indebærer en ny slutdato, hvorefter der ikke længere kan indvindes olie og gas, oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

Hovedpunkterne i aftalen
  • Der sættes en slutdato for indvinding af olie i 2050.
  • Den 8. udbudsrunde og alle fremtidige udbudsrunder aflyses.
  • Beslutningen vil især koste arbejdspladser i Esbjerg og omegn. Der iværksættes derfor et "lokalt forankret initiativ", der skal "understøtte udvikling og beskæftigelse i Esbjerg og omegn".
  • For yderligere at styrke klimaindsatsen afsættes der midler til at støtte undersøgelse og forberedelse af muligheden for lagring af CO2 i udtjente olie- og gasfelter.
  • Det forventes, at beslutningen vil betyde, at der indvindes 9 til 15 procent mindre fossilt brændsel i Danmark.
  • Beslutningen vil have begrænset effekt på Danmarks mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030, fordi beslutningen først slår igennem på længere sigt.
  • Beslutningen vil tilgengæld have stor betydning for målet om, at Danmark skal være klimaneutralt i 2050.
  • Beslutningen betyder, at staten går glip af 13 mia. kroner i indtægter fra olien.
Kilder: Klimaministeriet.

"Vi sætter nu et endeligt punktum for den fossile æra, og tegner en lige linje mellem vores aktiviteter i Nordsøen og Klimalovens mål om klimaneutralitet i 2050. Aflysningen af både 8. udbudsrunde og alle fremtidige udbudsrunder betyder også, at det er slut med, at staten aktivt går ud og inviterer til fossil efterforskning. Samtidig nagler vi de resterende regler fast for den nuværende produktion", siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Bag aftalen står Dansk Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og SF.

Beslutningen kommer, efter at det franske olieselskab Total, der er den største spiller i den danske del af Nordsøen, har trukket sin ansøgning til et udbud om efterforskning og indvinding af olie tilbage. Samtidig har Klimarådet anbefalet, at Danmark stopper oliejagten for at sende et klimapolitisk signal til resten af verden.

”Det er en ansvarlig beslutning, fordi vi sikrer ordentlige vilkår for industrien i årene frem til 2050. Vi er blevet enige om her at sætte en slutdato, til gengæld ændrer vi så ikke på vilkårene i den periode, og det vil sige, at man har sikkerhed for sine investeringer. Det er godt for virksomhederne og for skattekassen, men det er selvfølgelig først og fremmest også godt for de mange mennesker, som har et job i den her branche,” lød det fra Dan Jørgensen på et tv-transmitteret pressemøde efter forhandlingerne.

Aftalen omfatter en indsats for vækst og udvikling i Esbjerg-området, et samarbejde med branchen om en mulig elektrificering af den eksisterende produktion, og en nedlæggelse af Åben Dør-området samt et initiativ om CO2-lagring Nordsøen.

Vi sætter nu et endeligt punktum for den fossile æra, og tegner en lige linje mellem vores aktiviteter i Nordsøen og Klimalovens mål om klimaneutralitet i 2050.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

8. udbudsrunde blev officielt skudt i gang i sommeren 2018 og gav licens til at lede efter og udvinde olie og gas i Nordsøen frem til midten af 2050'erne. Det mødte imidlertid skarp kritik fra flere fronter, fordi Danmark officielt har planer om at være CO2-neutralt i 2050.

Siden Danmark begyndte at bore efter olie i 1972, har staten tjent over 500 mia. kroner., og staten kan fortsat se frem til mellem 88 og 240 mia. kr. frem mod 2050, viser tal fra Energistyrelsen. Indtægten over de seneste år har dog været markant faldende.

Olie- og gasproduktionen fra den danske del af Nordsøen har også skabt mange arbejdspladser, og produktionen har været en vigtig del af udviklingen af den danske økonomi gennem blandt andet skatteindtægter og eksport.

Ifølge brancheorganisationen Olie Gas Danmark er op mod 10.000 mennesker beskæftiget i olieindustrien alene i Esbjerg – den danske oliehovedstad.

I alt over 20.000 job i Danmark vurderes at have indirekte og direkte sammenhæng til den produktion, der finder sted i Nordsøen.

BRANCHENYT
Læs også