Politik

Fakta: Her er den nye flerfasede skattereform

En ekspertgruppe skal arbejde på forslag til en ensartet CO2-afgift, der skal være indført i 2030.

Tirsdag præsenterede regeringen, Venstre, De Radikale, SF og De Konservative præsentere en ny skattereform.

Med aftalen vil man blandet andet frem mod 2030 udvikle en ensartet CO2-afgift. Derfor gennemføres skattereformen i to faser, fremgår det af aftalen.

Første fase (2020 til 2022):

  • Energiafgift på fossile brændstoffer for erhverv stiger med seks kroner per gigajoule. Forhøjelsen indfases fra 2023. Dog undtages landbrug, gartnerier og erhverv med mineralogiske processer (eksempelvis cementproduktion) indtil 2025.
  • Der nedsættes en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til udformningen af den ensartede CO2-afgift. Ekspertgruppen skal være færdig i efteråret 2022. Derefter vil der være politiske forhandlinger.

Anden fase (fra 2023):

  • Her skal rammen for en ensartet CO2-afgift fastlægges.
  • I 2025 kigges der på aftalen igen for at vurdere afgiftsniveauet og kompensationen til virksomhederne i forhold til de opnåede CO2-reduktioner.
  • Aftalepartierne har en ambition om, at der er en ensartet CO2-afgift i 2030.

Kompensation til erhvervslivet:

  • Regeringen og aftalepartierne har sat knap seks milliarder kroner til side til kompensation i erhvervslivet. Herunder en tilskudspulje på 360 millioner kroner og en udvidelse af erhvervspuljen på 315 millioner kroner til energieffektiviseringer og grøn omstilling.
  • Lempelser og kompensationer til erhvervslivet løber i perioden 2021 til 2025. De skal ifølge aftalen give erhvervslivet bedre muligheder for at omlægge produktion og for at investere i grøn omstilling.

Kilde: Skatteministeriet.

Læs også